Gmina Miedźna newsletter

Archiwalna strona

Archiwalna strona internetowa

Urzędu Gminy Miedźna
 

Z przyczyn technicznych niektóre elementy strony takie jak np. wyszukiwarka mogą nie działać właściwie.

Ankieta - Konsultacje społeczne w ramach prac nad Strategią Rozwoju Gminy Miedźna na lata 2016 – 2023

Szanowni Państwo, w związku rozpoczęciem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Miedźna na lata 2016 – 2023 zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, której celem jest poznanie Państwa opinii na temat warunków życia i funkcjonowania w Gminie Miedźna z uwzględnieniem trzech aspektów takich jak:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

W związku z realizacją przez gminę Miedźna projektu  Równe szanse – eInclusion  Gminie Miedźna w latach 2013-2014” „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miedźna” współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, zwracam się z prośbą o złożenie Państwa oferty cenowej na „Przeprowadzenie szkoleń z podstawowej obsługi komputera oraz Internetu i poczty elektronicznej”.

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro.

Relacja z konkursu „Mamy rady na odpady”

27 października br. w sali Domu Socjalnego w Grzawie stawiły się 6-osobowe drużyny klas II z wszystkich szkół podstawowych gminy Miedźna gotowe na pierwszą edycję konkursu poświęconego tematowi gospodarki odpadami pt.: „Mamy rady na odpady”. Dzieci do wspólnej zabawy i nauki zaprosili - Wójt Gminy Miedźna oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Miedźnej z/s w Grzawie.

Dzieci musiały wykonać 10 różnych zadań. Każde z nich wymagało innej umiejętności, ale dzieci poradziły sobie znakomicie, prezentując przed zaproszonymi gośćmi i nauczycielami wiedzę, talenty muzyczne, wokalne, konstruktorskie, a nawet sprawność fizyczną. Za każde poprawnie rozwiązane zadanie pani Czystosława przydzielała dzieciom, zakrętkowe ekopunkty.

Zakończono remont drogi powiatowej - ul. Górnośląskiej w Gilowicach i Pszczyńskiej w Woli

27 października br. w Woli odbył się odbiór inwestycji - przebudowy ciągu komunikacyjnego drogi powiatowej - ul. Górnośląskiej w Gilowicach i Pszczyńskiej w Woli. Droga z Gilowic do Woli została przebudowana na odcinku 2,5 km. Na odcinku do skrzyżowania z ul. Międzyrzecką ma szerokość 6 m, natomiast do Kopalnianej - 7,5 m. Wykonawca - firma Drogród - zbudował też kanalizację deszczową, wyremontował 750 m chodników i wybudował 240 m nowych chodników. Na przebudowanym odcinku odnowiono siedem przejść dla pieszych - w tym dwa interaktywne, które zostały wyposażone w bezpieczne elementy ruchu drogowego - (na granicy Gilowic i Woli oraz przy gimnazjum w Woli).

Mobilny PSZOK na terenie gminy Miedźna w listopadzie

Wójt Gminy Miedźna uprzejmie informuje, że w miesiącu listopadzie br. w dniach:

1. Poniedziałek 02.11.2015r. w godz. 09.00 - 14.00 Frydek, na skrzyżowaniu ul. Miodowej i ul.
    Sportowej (koło Domu Socjalnego we Frydku)

2. Czwartek 05.11.2015r. w godz. 09.00 - 14.00 Gilowice, ul. W. Korfantego (przy Ochotniczej
    Straży Pożarnej w Gilowicach)

3. Wtorek 10.11.2015r. w godz. 12.00 - 17.00 Miedźna, ul. Wiejska (koło kościoła w Miedźnej)
 
4. Czwartek 12.11.2015r. w godz. 09.00 - 14.00 Miedźna, ul. Wiejska (koło kościoła w Miedźnej)
 
5. Poniedziałek 16.11.2015. w godz. 12.00 - 17.00 Grzawa, ul. Kościelna (koło kościoła w
    Grzawej)
 
6. Piątek 20.11.2015r. w godz. 09.00 - 14.00 Góra, na skrzyżowaniu ul. Topolowej i ul.
    Kościelnej (koło kościoła w Górze)
 

Sukces zapaśników GKS "Piast" Wola na Pucharze Śląska Dzieci w Zapasach

Miło nam poinformować, że dzieci trenujące w GKS "Piast" Wola, kolejny raz stanęły na wysokości zadania i godnie zaprezentowały się na Pucharze Śląska Dzieci w Zapasach /styl wolny/, który odbył się 24 października 2015r. w Tychach, jednocześnie z wielką dumą promując nasz region.

Wyniki zawodniczek i zawodników:

Zaproszenie na obrady XV sesji Rady Gminy Miedźna

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna zaprasza na obrady XV sesji Rady Gminy Miedźna, która odbędzie się w dniu 30 października 2015r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Miedźna.

Tematem obrad sesji będzie: „Podejmowanie uchwał”.

Porządek obrad sesji XV Rady Gminy Miedźna w dniu 30 października 2015r.:

1. Otwarcie XV sesji i stwierdzenie jej prawomocności

2. Ustalenie porządku obrad XV sesji

3. Przyjęcie protokołu z sesji XIV z dnia 5 października 2015r.

4. Interpelacje i zapytania radnych

5. Omówienie i podjęcie uchwał w sprawie:

Kacper Murański - absolwent Gimnazjum nr 1 w Woli stypendystą Ministra Edukacji Narodowej

W dniu 16 października 2015r. w Uniwersytecie Warszawskim, tegoroczny absolwent Gimnazjum nr 1 im. św. Jana Bosko w Zespole Szkół w Woli - Kacper Murański odebrał z rąk Pani Minister Joanny Kluzik–Rostkowskiej stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia sportowe w pływaniu w roku szkolnym 2014/2015.

Kacper Murański znalazł się w zacnym gronie 33 wyróżnionych gimnazjalistów i licealistów w województwie śląskim.

Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania uzyskać może uczeń szkoły za wybitne osiągnięcia edukacyjne, w tym także za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Gratulujemy!

ZS Wola

Projekt i wykonanie: Kompromis.NET