Apel Wójta Gminy w związku z planami budowy drogi ekspresowej S1

Apel Wójta Gminy w związku z planami budowy drogi ekspresowej S1

Szanowni Mieszkańcy Gminy Miedźna

W związku z planami budowy drogi ekspresowej S1 zwracam się do Was z uprzejmą prośbą o poparcie apelu w sprawie kategorycznego sprzeciwu odnośnie wyboru i realizacji wariantu „A” w związku z planowaną budową drogi ekspresowej S1 od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku – Białej.

Sprawa budowy drogi absorbuje mieszkańców od 2007 roku, opór wobec propozycji przebiegu trasy przez gminę Miedźna systematycznie rośnie i jednoczy społeczność lokalną gminy. Świadczą o tym ilość osób uczestniczących w poszczególnych spotkaniach organizowanych przez Wójta Gminy, w trakcie których prezentowane były kolejne projekty przebiegu drogi ekspresowej.
Na dowód tak ogromnego zainteresowania mieszkańców gminy Miedźna sprawą przebiegu drogi pragnę przedstawić dane:
2007 r. – I spotkanie konsultacyjne z przedstawicielem inwestora zgromadziło 220 osób,
2009 r. – II spotkanie konsultacyjne z przedstawicielem inwestora liczyło już 650 osób,
2012 r. – III spotkanie konsultacyjne z przedstawicielem inwestora zgromadziło 819 osób.

Na wszystkich spotkaniach konsultacyjnych mieszkańcy wyrazili kategoryczny sprzeciw odnośnie wyboru i realizacji drogi ekspresowej na terenie gminy Miedźna.

Pragnę przypomnieć, że w dniu 17 września 2012 r. Rady Gminy Miedźna podjęła uchwałę nr XXIII/165/2012 w sprawie sprzeciwu dotyczącego planowanego wariantowego przebiegu drogi ekspresowej S1 na odcinku od węzła "Kosztowy II" w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok" w Bielsku-Białej przez teren Gminy Miedźna. Dnia 18 września 2012 r. w budynku hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Wojciecha Korfantego 37 w Gilowicach zorganizowałem spotkanie prezentacyjne w sprawie dodatkowego wariantu A przebiegu drogi S1, na którym przyjęto przygotowany przez moich współpracowników projekt stanowiska uczestników spotkania.

Uczestnicy spotkania po analizie przedstawionych materiałów w sprawie planowanego przebiegu drogi ekspresowej S1, postanowili wyrazić zdecydowany sprzeciw, przyjmując przygotowane stanowisko odnośnie wyboru i realizacji wariantu „A” w/w drogi ekspresowej przebiegającego przez teren Gminy Miedźna. Jednocześnie informuję, że na bieżąco uczestniczę w wielu spotkaniach dot. przebiegu drogi S1 z parlamentarzystami, marszałkiem województwa małopolskiego i śląskiego władzami gmin ościennych, oraz inwestorem. Więcej informacji na temat szczegółów tych spotkań będę miał możliwość przekazać Państwu podczas zbliżających się zebrań z mieszkańcami.

Do końca miesiąca lutego firma projektowa KV Projekt ma przedłożyć inwestorowi opracowanie „Studium Techniczno -Ekonomiczno - Środowiskowe oraz materiały do Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla inwestycji: „Budowa drogi ekspresowej S1”. Na podstawie tych dokumentów Oddział GDDKiA w Katowicach w porozumieniu z Centralą w Warszawie musi dokonać wyboru wariantu z którym wystąpi o wydanie decyzji środowiskowej. W związku z prowadzeniem różnych działań przez grupy społeczne i zawodowe w innych gminach (akcje protestacyjne, zbieranie podpisów itp.) uważam za stosowne podjęcie odpowiednich działań z naszej strony.

Podkreślam, że sprawa budowy drogi nie jest jeszcze przesądzona, gdyż decyzja odnośnie wyboru wariantu przebiegu nie została podjęta. Przekonany, że powyższy apel przyczyni się do wzmocnienia naszego wspólnego głosu w tej sprawie, zwracam się do wszystkich mieszkańców gminy Miedźna o poparcie sprzeciwu odnośnie wyboru i realizacji wariantu „A” w związku z planowaną budową drogi ekspresowej S1.

Wszystkich zainteresowanych dobrem gminy proszę o pomoc w zbieraniu podpisów na listach osób popierających sprzeciw dla wyboru i realizacji wariantu „A”. Wypełnione listy należy dostarczyć do sekretariatu Urzędu Gminy do dnia 15 lutego 2013 r. Apel wraz z listami zostanie przekazany do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, parlamentarzystów, GDDKiA oraz władz województwa śląskiego.

Liczę na szczególne zaangażowanie się Państwa w sprawę sprzeciwu wobec budowy drogi ekspresowej S1 na terenie gminy Miedźna oraz poparcie apelu.

Z wyrazami szacunku
mgr inż. Bogdan Taranowski

Wójt Gminy Miedźna

1. Apel Mieszkańców I Władz Gminy Miedźna Do Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej Oraz GDDKiA w sprawie zdecydowanego sprzeciwu odnośnie wyboru i realizacji wariantu „A” w związku z planowaną budową drogi ekspresowej S1 od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku – Białej.

2. Lista osób popierających apel w sprawie zdecydowanego sprzeciwu odnośnie wyboru i realizacji wariantu „A” w związku z planowaną budową drogi ekspresowej S1 od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku – Białej.

3. Uchwała Nr XXIII/165/2012 Rady Gminy Miedźna z dnia 17 września 2012 r.

4. Stanowisko Uczestników Spotkania Prezentacyjnego,, które odbyło się w dniu 18 września 2012 r. w budynku „Hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego” przy ul. Wojciecha Korfantego 37 w Gilowicach w sprawie : dodatkowego wariantu A niebieskiego przebiegu drogi S1.

5.Mapa Przebiegu Drogi S1 - do pobrania pdf wielkość 19 MB

s1

ZałącznikWielkość
Apel Mieszkańców I Władz Gminy Miedźna Do Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej Oraz GDDKiA97.38 KB
LISTA POPARCIA.doc99 KB
Uchwała nr XXIII/165/2012 Rady Gminy Miedźna z dnia 17 września 2012r. w sprawie sprzeciwu dotyczącego planowanego wariantowego przebiegu drogi ekspresowej S1 na odcinku od węzła "Kosztowy II" w Mysłowicach do węzła "Suchy Potok" w Bielsku-Białej 209.86 KB
Stanowisko Uczestników Spotkania Prezentacyjnego.pdf96.73 KB
Projekt i wykonanie: Kompromis.NET