Wykaz placówek świadczących pomoc osobom bezdomnym

Bezdomność została uznana za problem społeczny w latach międzywojennych - po raz pierwszy wspomina o tym Ustawa o opiece społecznej z dnia 16 sierpnia 1923 roku. Po roku 1989 zjawisko bezdomności w Polsce wzrosło z powodu masowych zwolnień, nasilającego się bezrobocia oraz likwidacji miejsc w hotelach robotniczych, w których wcześniej meldowano osoby bezdomne.

Aktualnie brakuje precyzyjnych informacji o skali zjawiska bezdomności w Polsce. Liczbę osób bezdomnych określa się od 30 do nawet 300 tysięcy. Jedynym miarodajnym źródłem wiedzy w tym zakresie jest liczba osób, którym formalnie udzielona została pomoc przez ośrodki pomocy społecznej. Liczba ta ulega okresowym zmianom, oscylując wokół wartości 30-35 tysięcy ludzi. Ze sprawozdań nadsyłanych do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przez organizacje pozarządowe wynika, że udzielają one pomocy ok. 80-130 tys. osobom. Tymczasem Stowarzyszenie "Monar" szacuje liczbę bezdomnych w naszym kraju na około 300 tysięcy.

W załączeniu publikujemy szczegółowy wykaz schronisk, noclegowni oraz ośrodków wsparcia doraźnego dla osób bezdomnych, działających na terenie województwa śląskiego.

ZałącznikWielkość
Schroniska i noclegownie_X 2012.pdf82.05 KB
Ośrodki wsparcia doraźnego dla bezdomnych_X 2012.pdf83.78 KB
Projekt i wykonanie: Kompromis.NET