Umowa partnerska z Miastem Nová Dubnica na Słowacji

W dniach 8 i 9 listopada 2012r. władze Gminy Miedźna wraz z przedstawicielami: Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli, Gminnego Przedszkola Publicznego nr 2 im. W. Chotomskiej w Woli, Zespołu Oświaty i Wychowania w Miedźnej, Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedźnej z/s w Grzawie - przebywały w mieście Nová Dubnica na Słowacji. Celem wizyty była realizacja projektu „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerskie Projekty Regio - w ramach którego podpisano umowę partnerską o wzajemnej współpracy. Projekt Comenius Regio dotyczy tematu związanego z edukacją europejską i regionalną w kontekście kształtowania i popularyzowania postaw młodego Europejczyka, koncentracji na wychowaniu poprzez zaszczepienie w dzieciach poczucia przynależności do regionu oraz podjęcia działań na rzecz edukacji humanitarnej i pobudzenia rodziców do aktywnego wsparcia dziecka w procesie kształcenia. Jego celem jest wymiana doświadczeń obu regionów – Gminy Miedźna i Miasta Nová Dubnica.
W realizacji projektu uczestniczą lokalne władze samorządowe Gminy Miedźna oraz Miasta Nová Dubnica, nauczyciele partnerskich szkół oraz przedszkoli jak również pracownicy bibliotek publicznych przyczyniając się w znacznym stopniu do realizacji wyznaczonych celów projektu.

Bogaty program przygotowany przez gospodarzy pozwolił zapoznać się z działaniami, osiągnięciami i planami naszych partnerów, jak również stał się znakomitą okazją do szczegółowego omówienia programu współpracy obu gmin.

Zapraszamy do odwiedzenia galerii zdjęć z wizyty polskiej delegacji w mieście Nová Dubnica na Słowacji.

ZałącznikWielkość
Regio comenius logo.jpg174.25 KB
logo_CR.jpg20.18 KB
Umowa partnerska z Miastem Nová Dubnica na Słowacji
Umowa partnerska z Miastem Nová Dubnica na Słowacji
Umowa partnerska z Miastem Nová Dubnica na Słowacji
Umowa partnerska z Miastem Nová Dubnica na Słowacji
Umowa partnerska z Miastem Nová Dubnica na Słowacji
Umowa partnerska z Miastem Nová Dubnica na Słowacji
Umowa partnerska z Miastem Nová Dubnica na Słowacji
Umowa partnerska z Miastem Nová Dubnica na Słowacji
Projekt i wykonanie: Kompromis.NET