Lokalna Trasa Rowerowa: Osiedle Wola I - Góra Staw Parkowy


Trasa rowerowa 733354 - powered by Bikemap

Lokalna trasa rowerowa: Osiedle Wola I – Góra Staw Parkowy to szlak biegnący wśród pól i łąk doliną Wisły do Torfowiska „Zapadź” a dalej nad Staw Parkowy i zespół rekreacyjno-sportowy w Górze. Łączna długość trasy to około 8,5 km.

Swój początek bierze ona na moście drogowym nad rzeką Wisłą łączącym Wolę i Harmęże. Zjeżdżając z mostu w kierunku Woli od razu kierujemy się w lewo i wjeżdżamy na koronę wału przeciwpowodziowego biegnącego wzdłuż Wisły. Przed nami wał przecina wyższy nasyp bocznicy kolejowej biegnący od kopalni „Piast II”. Nad Wisłą przerzucony jest długi most zbudowany ze stalowej kratownicy po której biegną tory. Przed nasypem kolejowym należy zjechać po skosie w lewo nad brzeg Wisły, następnie przejechać pod mostem kolejowym i od razu skręcić w prawo by ponownie wyjechać na wał. Teraz przed rowerzystą przyjemna przejażdżka przez 2,5km po dobrze utwardzonej szutrowej nawierzchni nasypu wału. Wał ma krętą linię, co kilkaset metrów przecinają go drogi i dróżki nie utrudniające przejazdu. Wzdłuż prawej strony wału rozciągają się zwarte zabudowania w Woli. Ciekawie prezentuje się lewa strona szlaku. Jadąc możemy podziwiać nadbrzeżny krajobraz Wisły, która niezwykle malowniczo meandruje między otaczającymi ją wałami przeciwpowodziowymi. Hałaśliwe rybitwy szukające żeru nad polami i rzeką oraz kołujące drapieżniki wypatrujące gryzoni, to nieodłączny element tego krajobrazu. Korzystając z tego, że nasyp pozbawiony jest drzew po lewej stronie można oglądać szerokie panoramy na stawy hodowlane w Brzeszczach. Jednak bardziej zajmujące są widoki na Beskid Mały i Śląski w rejonie Bramy Wilkowickiej. Nad zabudowaniami Woli wznosi się krzyż z wieży kościelnej zabytkowego kościółka pw. Św. Urbana. Kościół pochodzi z przełomu XIX i XX wieku, jest murowany z elementami późnobarokowymi.
Po ok. 2km trasę przecina droga asfaltowa (ul. Graniczna), która w lewo prowadzi na most nad Wisłą a dalej do Brzeszcz, a na prawo do budynków gospodarczych a dalej na osiedle Wola I.
Szlak biegnie dalej wałem jeszcze przez 250m. Dojeżdżamy do kolejnej asfaltowej drogi przecinającej koronę wału przy jednym z przepustów, jest to ul. Starorzeczna tzw. Żabówka. Z przodu widoczne są bloki osiedla Wola I i szeregi garaży. Do tego miejsca nasza Lokalna Trasa Rowerowa pokrywa się z międzynarodową trasą Greenways, która biegnie dalej na wprost koroną wału. My zjeżdżamy z wału na lewo.

Przed nami 2,2 km niemal idealnie prostego ale dość wąskiego odcinka asfaltowej i niezbyt ruchliwej drogi. Po 200m przejeżdżamy niewielki mostek i wycieczkę kontynuujemy po terenie zalewowym rzeki Wisły. Z tyłu zostawiamy Wolę i w otoczeniu podmokłych łąk i pół uprawnych podążamy na południe do miejscowości Gilowice. Po lewej - pośród łąk starorzecza Wisły a za nimi główne koryto rzeki. Po prawej stronie przestrzeń widokową zamyka zwarta ściana Lasów Pszczyńskich. Malownicza okolica wprowadzi każdego w romantyczny nastrój. Co kilkaset metrów od drogi odchodzą dróżki dojazdowe do okolicznych pól. Po 1km od zjazdu z wału po lewej stronie mamy prywatne stawy rybne. Gdy miniemy to miejsce, po prawej stronie zaczynają się pierwsze zabudowania Gilowic. Wjeżdżamy w niewielki leśny zagajnik, za nim po prawej niewielki hodowlany staw i kolejne zabudowania Gilowic. Ten odcinek trasy kończy się dochodząc do poprzecznej asfaltowej ul. Korfantego.

Na rozjeździe skręcamy w lewo. Stan nawierzchni wyraźnie pogarsza się, droga jest bardzo wąska. Dookoła rozciągają się pola uprawne i łąki. Z lewej w oddali widać dwa niewielkie zagajniki leśne i leniwie płynącą Wisłę a po prawej - na niewielkim wzniesieniu pierwsze zabudowania Góry. Po 400m trasa skręca w prawo o 90 stopni. W tym miejscu do głównej drogi dochodzi droga dojazdowa do prywatnej posesji. Po skręcie w prawo przed nami niewielki podjazd. Po lewej w oddali widać taflę dużego stawu hodowlanego „Dulnik”. Po kolejnych 400m od skrętu dojeżdżamy do kolejnego rozwidlenia – to ul. Dąbrowa przecina nam trasę.
Skręcamy w lewo i po krótkim odcinku ul. Dąbrowa skręca w prawo i biegnie w dół. Po obu stronach kępy zarośli. Wjechaliśmy na obszar Torfowiska „Zapadź” - naturalnego użytku ekologicznego obejmującego około 19ha. Jedziemy aleją wśród wysokich topoli przez 600m. Z lewej strony towarzyszy nam mały staw hodowlany „Dulnik” a na nim bogactwo ptactwa wodnego. Po prawej stronie rozpościera się teren torfowiska, gdzie znajdują się cenne złoża borowin o potencjalnych możliwościach leczniczego wykorzystania. Jest to równocześnie obszar będący siedliskiem bardzo rzadkich, chronionych okazów roślin i zwierząt. Dookoła cisza i spokój, które przeplatają się z odgłosami zwierząt będących stałymi mieszkańcami tego urokliwego miejsca.
Dojeżdżamy do niewielkiego placu zabaw znajdującego się po prawej stronie szlaku. Tutaj droga lekko odbija w lewo i zaraz łukiem w prawo biegnie po wzniesieniu. Wyjeżdżamy między zabudowaniami w Górze i po 250m docieramy do bardzo ruchliwej ul. Topolowej. Ostrożnie włączamy się w ruch tej szosy skręcając w lewo. Przed nami widać budowę nowego kościoła w Górze. Po bokach budynki gospodarcze. Przed kościołem droga pokonuje esowaty zakręt przy dużym parkingu po lewej stronie i biegnie dalej do ul. Pszczyńskiej. Nasza trasa na esie odbija w lewo na ul. Kościelną. Po prawej mamy parking a po lewej widać piękny zabytkowy drewniany kościółek p.w. Św. Barbary pochodzący z drugiej połowy XVI wieku. Kościół ma zrębową konstrukcję z sobotami i wieżą a otacza go cmentarz na którym stoi dzwonnica. Ulicy Kościelnej po prawej stronie towarzyszą zabudowania gospodarcze a po lewej to oddala się, to ociera o nią wał przeciwpowodziowy rzeki Wisły. Po 650m niewielki podjazd i docieramy do kolejnej bardzo ruchliwej drogi przecinającej naszą trasę – ul. Pszczyńskiej łączącej Brzeszcze i Pszczynę. Po lewej stronie duży most nad Wisłą, na którym przebiega granica między województwem śląskim i małopolskim.
Uważnie przechodzimy na drugą stronę szosy pod restaurację „Dwa światy”. Jest to początek ulicy Nad Wisłą, którą dalej podąża nasz Lokalny Szlak Rowerowy. Gdy miniemy budynek restauracji po prawej stronie wzdłuż drogi ciągnie się zwarta zabudowa Góry. Po lewej - możemy podziwiać panoramę rzeki Wisły płynącej wśród podmokłych łąk i zarośli. W takiej malowniczej scenerii dojeżdżamy do miejsca, gdzie ul. Nad Wisłą ostro skręca w prawo. Po ok. 200m jazdy pośród zabudowań docieramy do ul. Długiej na którą wjeżdżamy kierując się w lewo. Po 40m skręcamy ponownie w lewo. Teraz ul. Rybacką jedziemy następne 80m by następnie skierować się w prawo na ulicę Parkową. Dotarliśmy do kompleksu rekreacyjno – sportowego w Górze. Po lewej stronie mamy boisko sportowe z trybunami a nieco dalej po prawej – plac zabaw dla dzieci. Za boiskiem między drzewami mienią się tafle Stawu Parkowego i Stawu Rychlik.
W tym miejscu kończy się Lokalna Trasa Rowerowa biegnąca malowniczymi terenami Gminy Miedźna od Osiedla Wola I do Góry nad Staw Parkowy.

Projekt i wykonanie: Kompromis.NET