Międzynarodowa Trasa Rowerowa GREENWAYS Kraków - Morawy - Wiedeń na odcinku Gmina Miedźna.


Trasa rowerowa 734051 - powered by Bikemap

Międzynarodowa Trasa Rowerowa Greenways Kraków – Morawy – Wiedeń to szlak dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego tworzony w oparciu o sieć tras rowerowych, pieszych, wodnych, konnych oraz edukacyjnych ścieżek tematycznych. Główną jego osią jest 700-kilometrowa trasa rowerowa, która łączy zabytkowe miasta i miasteczka, a także cenne przyrodniczo, krajobrazowo i kulturowo tereny wiejskie. Począwszy od Jury Krakowskiej, przez Ziemię Pszczyńską, Śląsk Cieszyński i Beskidy (od Krakowa. przez Alwernię, Oświęcim, Pszczynę, Bielsko Białą, Ustroń, Skoczów do Cieszyna), szlak przedostaje się do Czech na Morawy Południowe, gdzie pośród winnic dociera do Dolnej Austrii. Zielony szlak Kraków - Morawy - Wiedeń stanie się w przyszłości najdłuższą aleją drzew w Europie.

W Gminie Miedźna Międzynarodowa Trasa Rowerowa Greenways ma długość 11,6 km i rozpoczyna się w Bodzowie na ul. Topolowej, która jest przedłużeniem ul. Kombatantów w Jankowicach.

Szlak od znaku „Miedźna” biegnie na wschód w otoczeniu obszaru leśnego przez 500m.Gdy skończy się las, po obu stronach trasy rozpoczyna się odcinek z widokami: rozciągają się tereny otwarte, uprawy, posesje i gospodarstwa. W takim otoczeniu po ok. 600m docieramy do skrzyżowania przy drewnianym krzyżu z białą figurą Jezusa Ukrzyżowanego.
Na skrzyżowaniu przed krzyżem należy skręcić po skosie w lewo z ul. Topolowej w podporządkowaną ul. Poprzeczną między posesje. Po ulicy Poprzecznej przejazd bardzo krótki, szlak Greenways odchodzi po 100m w lewo pod kątem prostym. Teraz po lewej stronie znajdują się gospodarstwa a po prawej pola uprawne. Od zakrętu po 160m zaczyna się las. Droga asfaltowa przechodzi w szutrowo-gruntową. Po niej 200m i kolejny skręt w prawo na asfalt (ul. Leśna). Z prawej strony trasie towarzyszy las. Z lewej na przestrzeni kilkuset metrów rozciąga się otwarty obszar z uprawami i kompleks łąk torfowych, za którymi rozciąga się ściana lasu. Po 400m dojeżdżamy do wieloramiennego skrzyżowania. Szlak podąża na wprost ulicą leśną wśród rzadkiego zadrzewienia. Po 200m od skrzyżowania trasa przechodzi nad małą strugą zasilającą stawy znajdujące się w pobliżu. Od drogi oddziela je okazałe ogrodzenie. 100m od stawów odchodzi droga do oczyszczalni ścieków typu „Lemna”. Za trasą podążamy prosto ul. Leśną jeszcze 400m wśród otwartej przestrzeni do skrzyżowania przy wielkiej lipie. Obok niej stoi zabytkowy krzyż z trzema figurkami u podstawy z 1832r.
Przy krzyżu z podporządkowanej ul. Leśnej szlak Greenways skręca w lewo w prostopadłą ul. Miodową. Teraz szosa biegnie na północ mając po lewej stronie niewysoki lecz zwarty zagajnik, po prawej szpaler drzew na poboczu, za nim pola a w oddali widać gospodarstwa. 400m od krzyża droga Greenways skręca w prawo. Oddalamy się od brzegu lasu. Po obu stronach szosy stoją okazałe lipy i trasa nabiera charakteru alei. Jest to bardzo urokliwy odcinek trasy. Za zakrętem po lewej stronie znaczny obszar nieużytków za którym widoczna jest ambona myśliwska. Na prawym obrzeżu rozciągają się rozległe widoki pól uprawnych i użytków zielonych. W tej malowniczej scenerii dojeżdżamy do posesji we Frydku. Nasz szlak wiedzie dalej ul. Miodową do skrzyżowania przy okazałej willi z betonowym ozdobnym parkanem.
Na skrzyżowaniu zjeżdżamy pod kątem prostym w lewo na asfaltową ul. Dębową. Otoczenie ma charakter wiejski – mijamy gospodarstwa, posesje, pola. Pośród tego sielskiego krajobrazu podążamy na północ przez 400m i po przekroczeniu niewielkiej strużki ul. Dębowa pokonuje esowaty zakręt w delikatnym podjeździe. Asfalt przechodzi w nawierzchnię szutrową dobrze utwardzoną. Po pokonaniu tego utrudnienia trasa zmienia kierunek na wschodni. Po chwili ponownie wjeżdżamy na asfalt. Krajobraz nie ulega większej zmianie. Jedynie od północy dotychczasową widokową przestrzeń zaczyna zamykać zwarta ściana lasu. 600m od esa szlak dochodzi do skrzyżowania z ul. Leśną. Skręcamy w lewo i wśród pól jedziemy jeszcze 150m do rozstaju dróg szutrowych przy skraju lasu, gdzie kończy się asfalt.
Na rozdrożu szlak Greenways skręca w prawo w szutrową drogę biegnącą do lasu. Mijając okazały dąb zagłębiamy się w rozległy kompleks leśny i kierując się na wschód przemierzamy las po dobrze utrzymanej drodze leśnej o podłożu szutrowym, miejscowo bitym, przez 2,5km. Drogę, po której biegnie trasa, regularnie przecinają dukty leśne oznaczające podział na rewiry obszarów leśnych. 800m od skraju lasu szlak przecina prostopadle asfaltowa ul. Wojciecha Korfantego. Mijając ją, naszą wycieczkę kontynuujemy jadąc lasem z przewagą sosen i młodników który przechodzi w starodrzew grądowy. O czystości środowiska naturalnego świadczą liczne kopce mrowisk i bogate runo leśne po obu stronach drogi. Jest to najpiękniejszy fragment trasy w Gminie Miedźna. Majestatyczna knieja, wiekowe dęby i czekające na „swój czas” małe drzewka u stóp „olbrzymów” wprowadzi każdego w romantyczny i uspokajający nastrój.
Po przejechaniu przez las dystansu prawie 2,5km docieramy w sąsiedztwo leśniczówki „Wola”. Przed nią krótki skręt w lewo i zaraz w prawo i wyjeżdżamy z lasu.
Stan nawierzchni poprawia się. Z mrocznych ostępów wyjeżdża się na rozsłonecznioną przestrzeń. Przed nami widoczna jest wieża szybowa kopalni „Piast II”. Po obu stronach rzadkie kępy zarośli. 250m od leśniczówki z prawej strony pojawia się murowane ogrodzenie cmentarza komunalnego w Woli. Po kilkudziesięciu metrach szlak przecina ruchliwą ul. Międzyrzecką. Po uważnym przejściu przez drogę utrzymujemy kierunek na wprost. Wjeżdżamy na asfaltową drogę przy której, po lewej stronie mijamy market „Biedronka” a po prawej połać nieużytku. Za „Biedronką” w oddali widoczne jest nowe osiedle mieszkaniowe „Wola II”. Po przejechaniu 300m od przecięcia trasy z ul. Międzyrzecką, szlak wchodzi na bardzo ruchliwą ul. Pszczyńską. Teraz przed nami 700m najbardziej niebezpiecznego odcinka trasy. Od razu po prawej stronie mijamy kościół p.w. Matki Boskiej Piekarskiej a po lewej – nowoczesną krytą pływalnię, która prócz basenów oferuje szeroki wachlarz innych form spędzania wolnego czasu m.in. siłownię, kręgielnię saunę czy tężnię solankową. Tuż obok basenu możemy podziwiać kompleks nowopowstałych boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012”. Za nim widać czerwony budynek nowoczesnej Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II. Jadąc dalej, po prawej mamy niewielkie osiedle domków jednorodzinnych „Pod Sosnami” a po lewej mijamy Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. prof. Józefa Tischnera. Pośród zabudowy osiedlowej z lewej i infrastruktury towarzyszącej kopalni „Piast II” po prawej stronie, dojeżdżamy do rozbudowanego skrzyżowania.
Na skrzyżowaniu z ul. Pszczyńskiej skręcamy w prawo w podporządkowaną ul. Mokrą. Wzdłuż akacjowego zagajnika jedziemy 200m na południe do ul. Górniczej, która odchodzi w lewo do osiedla „Wola I”. Przed nami po lewej stronie na wielkim granitowym głazie wznosi się krzyż pod którym umieszczony jest napis „ojczyznę wolną...” pochodzący z 1998r. Szlak odbija tutaj w prawo na rozjeżdżoną ścieżkę prowadzącą na wał Wisły. Punktem orientacyjnym jest słup energetyczny znajdujący przed nami przy wjeździe na wał.
Po wjeździe na wał skręcamy w lewo. Przed rowerzystą teraz przyjemna przejażdżka przez 3,5km po dobrze utwardzonej szutrowej nawierzchni nasypu wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły. Wał ma krętą linię, co kilkaset metrów przecinają go drogi i dróżki nie utrudniające przejazdu. Wzdłuż lewej strony wału rozciągają się zwarte zabudowania w Woli. Ciekawie prezentuje się prawa strona szlaku. Jadąc możemy podziwiać nadbrzeżny krajobraz Wisły, która niezwykle malowniczo meandruje między otaczającymi ją wałami przeciwpowodziowymi. Hałaśliwe rybitwy szukające żeru nad polami i rzeką oraz kołujące drapieżniki wypatrujące gryzoni to nieodłączny element tego krajobrazu. Korzystając z tego, że nasyp pozbawiony jest drzew można oglądać szerokie panoramy na stawy hodowlane w Brzeszczach. Jednak bardziej zajmujące są widoki na Beskid Mały i Śląski w rejonie Bramy Wilkowickiej. Po przebyciu wałem ok. 3,2km od przodu przecina go wyższy nasyp bocznicy kolejowej biegnący od kopalni. Nad Wisłą przerzucony jest długi most zbudowany ze stalowej kratownicy po której biegną tory. Przed mostem, przy dużym gospodarstwie należy skręcić w prawo po skosie nad brzeg Wisły. Następnie przejechać pod mostem kolejowym i od razu skręcić w lewo by ponownie wyjechać na wał. Po 40m docieramy do asfaltowej drogi ul. Oświęcimskiej i włączamy się w ruch tej szosy skręcając w prawo. Na drugi brzeg Wisły przejeżdżamy po moście drogowym łączącym Wolę i Harmęże.
Na moście nad rzeką Wisłą przebiegają granice między gminami Miedźna i Oświęcim oraz pomiędzy Śląskiem i Małopolską. W tym miejscu kończy się: Odcinek VI nizinny w województwie śląskim Międzynarodowej Trasy Rowerowej Greenways Kraków – Morawy – Wiedeń.
.

Projekt i wykonanie: Kompromis.NET