ZBARAŻ (Ukraina)

Porozumienie o partnerskiej współpracy między gminą Miedźna, a miastem Zbaraż na Ukrainie podpisane zostało w dniu 1 lipca 2006 roku. Współpraca ta przebiega na różnych płaszczyznach, a w szczególności: poprzez wzajemną wymianę doświadczeń w zakresie edukacji, kultury i sztuki, kultury fizycznej, turystyki i sportu, wzajemnej promocji i doświadczeń w dziedzinie funkcjonowania administracji samorządowej na szczeblu gminy.

Do wzajemnych spotkań dochodzi systematycznie, co roku. Pomiędzy mieszkańcami gminy Miedźna i miasta Zbaraż zawiązały się prawdziwe przyjaźnie, które okazały się najlepszym świadectwem polsko -ukraińskiej współpracy.

ZBARAŻ (Ukraina)
ZBARAŻ (Ukraina)
ZBARAŻ (Ukraina)
ZBARAŻ (Ukraina)
ZBARAŻ (Ukraina)
ZBARAŻ (Ukraina)
ZBARAŻ (Ukraina)
ZBARAŻ (Ukraina)
ZBARAŻ (Ukraina)
ZBARAŻ (Ukraina)
ZBARAŻ (Ukraina)
ZBARAŻ (Ukraina)
ZBARAŻ (Ukraina)
ZBARAŻ (Ukraina)
ZBARAŻ (Ukraina)
ZBARAŻ (Ukraina)
ZBARAŻ (Ukraina)
ZBARAŻ (Ukraina)
Projekt i wykonanie: Kompromis.NET