MIEDŹNA

MIEDŹNA

Położenie geograficzne

Miedźna leży na równinnym terenie Kotliny Oświęcimskiej. Od północy wieś sąsiaduje z sołectwem Frydek, wschodnim sąsiadem jest Góra, z kolei zachodnim Ćwiklice, które należą do miasta Pszczyna. Od południowej strony do Miedźnej bezpośrednio przylega sołectwo Grzawa. Miedźna oraz Grzawa sprawiają wrażenie jednej całości. Istnieje jednak między nimi historyczna granica, którą wytycza szosa Pszczyna-Brzeszcze.

Rys historyczny

Miedźna jest jedyną w Polsce wsią o tej nazwie. Oprócz niej istnieją jeszcze cztery miejscowości piszące się Miedźno.

Kilka przykładów, jak w dawnych czasach pisano nazwę sołectwa Miedźna:

- Miedzwna – w łacińskim tekście z 1326 roku

- Myedzwna – w polskim tekście z 1480 roku

-wes Medna – w dokumencie sprzedaży księstwa pszczyńskiego sporządzonym po czesku w 1517 roku

- Miedna – zapis niem. Kancelisty w pierwszym urbarzu z roku 1536

- Miedzna – w księdze immatrykulacji Uniwersytetu Jagiellońskiego, w której w roku 1585 zapisano studenta z Miedźnej oraz w dokumencie z 1568 roku

Obecnie stosowana nazwa Miedźna ustalono została w XVIII stuleciu. Urzędu pruskie stosowały ją do roku 1922, a więc do czasu przejęcia tutejszego terenu przez II Rzeczpospolitą. Polska nazwa posiadała i posiada zmiękczone „ź”.

/opracowanie: Z.Orlik/

Sołectwo w liczbach

Stan ludności sołectwa Miedźna na dzień 29.10.2015r. wynosi 1 692 mieszkańców.

Edukacja

W sołectwie Miedźna znajduje się:

Gminne Publiczne Przedszkole im. Marii Kownackiej w Miedźnej

Punkt Przedszkolny Gminnego Przedszkola Publicznego im. Marii Kownackiej w Miedźnej

Zespół Szkół w Miedźnej w skład którego wchodzi:

  • Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Miedźnej
  • Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Miedźnej,

do którego uczęszczają uczniowie z okolicznych sołectw.

Kultura i sport

W grudniu 2012r. w Miedźnej odbyła się uroczystość otwarcia Kompleksu Boisk Sportowych Orlik. Ponadto w grudniu 2013r. przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Śląskich powstał plac zabaw współfinansowany ze środków budżetu państwa w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”. Dzięki placowi zabaw najmłodsi mieszkańcy naszej gminy mogą skorzystać z wielu nowoczesnych urządzeń, służących do ćwiczenia równowagi i poprawy ogólnej sprawności.

Przez północne tereny Miedźnej przebiega Międzynarodowa Trasa Rowerowa GREENWAYS oraz Wiślana Trasa Rowerowa.

Inne

Miedźna jest siedzibą gminy Miedźna i tutaj znajduje się Urząd Gminy Miedźna.

Sołtys

Sołtysem sołectwa jest Tomasz Nycz, kontakt telefoniczny: 519 347 298

Skład Rady Sołeckiej: http://bip.miedzna.pl/?a=207

 

Fragment sołectwa Miedźna z lotu ptaka
Urząd Gminy Miedźna
Urząd Gminy Miedźna
Zabytkowy Kościół Parafialny p.w. Św. Klemensa Papieża w Miedźnej
Zabytkowy Kościół Parafialny p.w. Św. Klemensa Papieża w Miedźnej
Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Miedźnej
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Miedźnej
Plac zabaw przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Miedźnej
  Gminne Publiczne Przedszkole im. Marii Kownackiej w Miedźnej
Punkt Przedszkolny Gminnego Publicznego Przedszkola im. Marii Kownackiej w Miedźnej
Punkt Przedszkolny Gminnego Publicznego Przedszkola im. Marii Kownackiej w Miedźnej
Projekt i wykonanie: Kompromis.NET