WOLA

WOLA

Położenie geograficzne

Wola jest największym sołectwem w gminie Miedźna - zajmuje ponad 16 km2 powierzchni. Leży w Kotlinie Raciborsko-Oświęcimskiej, w dolinie Wisły. Wschodnią granicę Woli wytycza rzeka Wisła, która od średniowiecza rozgranicza w tym miejscu Śląsk z ziemią krakowską. Za rzeką znajduje się miejscowość Harmęże, nieco dalej w kierunku północno-wschodnim, niespełna 5 km w linii prostej, rozciąga się Brzezinka. W czasie okupacji hitlerowskiej w kwietniu 1941 roku w Brzezince wybudowano obóz koncentracyjny "Auschwitz II - Birkenau". Północnym sąsiadem, jest sołectwo Jedlina, należące do gminy Bojszowy. Od zachodu, za kompleksem lasów wolskich, rozciąga się wieś Międzyrzecze, należąca również do gminy Bojszowy. Południowym sąsiadem Woli jest sołectwo Gilowice.

Rys historyczny

Wola jest jedyną o tej nazwie wioską górnośląską. W całym kraju jest ich 8, ponadto kilkadziesiąt Wólek. Istnieje także wiele miejscowości o nazwie złożonej, w której "Wola" stanowi bazę, np. Zduńska Wola, itp. Wolami zwano w średniowieczu te nowo założone wioski, które na lat kilka lub kilkanaście zwolnione były od świadczeń feudalnych. Z podobnego dobrodziejstwa korzystały również różne osady o nazwie Lgota, później zwane Ligotami. W przeszłości nazwę tutejszej wsi pisano bardzo różnie. Zależało to od narodowości piszącego lub też użytego w danym dokumencie języka. Bywało, że kancelista, najczęściej niemiecki, wprowadzał pisownię tej nazwy według własnego uznania. W ten sposób powstawały tzw. nazwy kancelaryjne.

Oto kilka przykładów pisowni nazwy wsi w różnych dokumentach oraz opracowaniach kartograficznych:

-wes Wole (w sporządzonym po czesku dokumencie sprzedaży księstwa pszczyńskiego z 1517 r.)

-Wolia (w "Ducatus Oswieczimen et Zatoriensis Discriptio", czyli na mapie księstwa oświęcimskiego i zatorskiego sporządzonej przez Stanisława Porębskiego, wydanej w oficynie św. Marka w Wenecji w 1563 r.)

-Wolia (mapa G. Mercatora "Polonia et Silesia" wydanej w 1585 r. w Duisburgu)

-Wola (mapa "Carte de la Pologne divisee per provinces et palatinats" wydana w 1772r. w Londynie)

-Wola ("Galiciae et Lodomeriae regna", mapa austriacka Józefa Liesganiga, Wiedeń 1790r.)

-Wolla (Zapis w pierwszym pszczyńskim urbarzu z 1536 r. Pisarz był Niemcem i stąd owo podwójne "l")

-die Wohle (nazwa z żeńskimrodzajnikiem "die" użyta w 1628 r.)

-Wohlaw (nazwa kancelaryjna użyta w 1629 r.)

- Wolaw (uproszczone niemieckie Wohlaw, 1536r., 1722r.)

/opracowanie: Z.Orlik/

Sołectwa w liczbach

Stan ludności sołectwa Wola oraz sołectwa Wola I, Wola II na dzień 29.10.2015r. wynosi
7 815 mieszkańców.

Edukacja

W Woli znajduje się:

  • Zespół Szkół w Woli w skład którego wchodzi: Technikum nr 1, Gimnazjum nr 1 im. św. Jana Bosko
  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli
  • Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli
  • Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. prof. Józefa Tischnera w Woli
  • Gminne Przedszkole Publiczne nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima w Woli
  • Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im. W. Chotomskiej w Woli
  • Gminne Przedszkole Publiczne nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli
  • Zespół "Kubusiowe Maluchy"/w skład którego wchodzi klub dziecięcy oraz żłobek/
  • Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących /organem prowadzącym jest powiat pszczyński/    

Kultura i sport

Po niespełna dwudziestu miesiącach budowy, 15 maja w 2004r., została oddana do użytkowania wybudowana przez gminę Miedźna - Kryta Pływalnia w Woli. Realizacja tego typu nowoczesnej inwestycji w tak krótkim czasie, to duży wysiłek finansowy gminnego budżetu. Zarówno zakres budowy, jak i tempo jej realizacji, nie byłyby możliwe, gdyby nie znaczące wsparcie finansowe ze strony ówczesnego Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Śląskiego. Zarządzanie obiektem powierzono Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli.

Już po kilku miesiącach od rozpoczęcia użytkowania basenu, ruszyły prace nad budową dodatkowej atrakcji, tj. 75–metrowej zjeżdżalni. 23 października 2004r. jej oficjalnego otwarcia dokonał Wójt Gminy Miedźna, Bogdan Taranowski, zjeżdżając w garniturze do wody!  

Od początku istnienia Kryta Pływalnia w Woli znakomicie spełnia swoją rolę upowszechniania sportu i rekreacji na terenie gminy Miedźna. Kilka razy do roku Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli jest organizatorem zawodów w pływaniu. Pierwsze zawody odbyły się 18 grudnia 2004r. z okazji „Mikołajek”. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy, czepki  i okulary do pływania. Ośrodek ciągle się rozwija, dokonywane są nowe inwestycje oraz udoskonalenia. Między innymi nastąpiła rozbudowa saun, otwarto dodatkowo siłownię cardio i vacu fit,  doposażono o nowy sprzęt sportowy siłownię. Wszystko po to, aby zaspokajać potrzeby sportowo – rekreacyjne oraz zdrowotne mieszkańców gminy Miedźna, a także pomimo upływu lat być ciągle atrakcyjnym ośrodkiem dla każdego.

W Woli znajduje się także kompleks sportowo-rekreacyjny. W skład tegoż kompleksu wchodzi „Moje Boisko – Orlik 2012”, boisko sportowe z nawierzchnią trawiastą wraz z zapleczem technicznym i trybunami oraz kryta pływalnia.

Przez Wolę przebiegają trzy trasy rowerowe: Międzynarodowa Trasa  Rowerowa GREENWAYS, Wiślana Trasa Rowerowa i Lokalna Trasa Rowerowa. Ponadto w Woli znajdują się dwa piłkarskie kluby sportowe: LKS Sokół Wola, LKS Ogień Wola oraz klub zapaśniczy GKS Piast Wola.

Inne

Niegdyś największym ośrodkiem przemysłowym na terenie Woli była Kopalnia Węgla Kamiennego „Czeczott”, od 1 lipca 2000 roku w związku z restrukturyzacją został przyłączona do Kopalni Węgla Kamiennego „Piast” i funkcjonuje jako Ruch II. Kopalnia nie wydobywa już węgla, jest w stanie likwidacji organizacyjnej i technicznej. 23 lipca 2014r. Zarząd Kompanii Węglowej podpisał z japońskim koncernem Mitsui umowę "O wspólnym rozwoju projektu budowy elektrowni Czeczott w miejscowości Wola". Wartość inwestycji to ok. 6 mld zł. W fazie pierwszej, do końca I kwartału przyszłego roku strony powinny wynegocjować: warunki długoterminowej umowy na dostawy przez Kompanię Węglową węgla do planowanej elektrowni w ilości ok. 3 mln ton rocznie, warunki umowy na zakup przez Kompanię Węglową energii elektrycznej z mocy wytwórczych elektrowni Czeczott, warunki umowy na wykonawstwo pod klucz planowanej inwestycji z koncernem Mitsubishi Hitachi Systems Ltd., warunki pozyskania finansowania inwestycji na zasadach "Project finance" tzn. poprzez spółkę celową, która będzie zarządzała inwestycją. W drugiej fazie planowane jest podpisanie wynegocjowanych umów i porozumień oraz powołanie spółki celowej. Trzecią fazą realizacji podpisanej umowy będzie zamknięcie etapu przygotowawczego projektu i podjęcie decyzji o rozpoczęciu inwestycji.

Sołectwo Wola

Sołtysem sołectwa Wola jest p.Czesław Rozmus, kontakt telefoniczny 519 347 297

Skład Rady Sołeckiej Wola – http://bip.miedzna.pl/?a=212

Sołectwo Wola I

Sołtysem sołectwa Wola I jest p. Andrzej Nelec, kontakt telefoniczny 519 347 296

Skład Rady Sołeckiej Wola I – http://bip.miedzna.pl/?a=213

Sołectwo Wola II

Sołtysem sołectwa Wola II jest p. Andrzej Biszkant, kontakt telefoniczny 519 347 295

Skład Rady Sołeckiej Wola II: http://bip.miedzna.pl/?a=214

Fragment sołectwa Wola z lotu ptaka
Kryta pływalnia w Woli
Kryta pływalnia w Woli
Kryta pływalnia w Woli wewnątrz
Kryta pływalnia w Woli wewnątrz
Kryta pływalnia w Woli wewnątrz
Sauna na obiekcie krytej pływalni w Woli
Kręgielnia na obiekcie krytej pływalni w Woli
Boisko sportowe w Woli
Kompleks sportowo-rekreacyjny w Woli
Zespół Szkół w Woli
Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. prof. Józefa Tischnera w Woli
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli
Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 im. B.Malinowskiego w Woli
Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 im. B.Malinowskiego w Woli
Szkoła Podstawowa nr 2 z oddziałami integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli
Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli
Gminne Przedszkole Publiczne nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima w Woli
Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im. W. Chotomskiej w Woli
  Gminne Przedszkole Publiczne nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli
Zespół "Kubusiowe Maluchy" /w skład którego wchodzi klub dziecięcy oraz żłobek/
Centrum Kultury w Woli
Kościół parafialny p.w. Św. Urbana w Woli
Kościół parafialny p.w. Matki Boskiej Piekarskiej w Woli
Projekt i wykonanie: Kompromis.NET