GILOWICE

GILOWICE

Położenie geograficzne

Pod względem powierzchni Gilowice są najmniejszym sołectwem gminy Miedźna, zajmując powierzchnię 220 ha. Od południa Gilowice graniczą z sołectwem Góra, północno-zachodnim sąsiadem jest sołectwo Frydek, z kolei północno-wschodnim sołectwo Wola. Od północnej strony do Gilowic przylegają lasy państwowe, za którymi znajduje się miejscowość Międzyrzecze /należące do gminy Bojszowy/.

Rys historyczny

Przeglądając „Wykaz urzędowych nazw miejscowości w Polsce” stwierdzamy, że poza pszczyńskimiGilowicami istnieje jeszcze druga miejscowość o takiej samej nazwie. Znajduje się w gminie Ślemień.

Etymologia ludowa utrzymuje, że nazwa miejscowości pochodzi od nazwy ptaka – gila. Zwolennikiem i popularyzatorem takiej etymologii był Erwin Haffmann, przedwojenny kierownik szkoły w sąsiedniej Górze. Henryk Borek, naukowiec zajmujący się toponomastyką Śląska, sugeruje,  że nazwa Gilowice – wzięła się od niejakiego Gila, którego istnienie odnotowano rzekomo pod rokiem 1567. Jest to stwierdzenie podwójnie nieprecyzyjne. We wskazanym przez Henryka Borka czasie Gilowice były pustkowiem, terenem niezamieszkałym.

/opracowanie: Z.Orlik/

Sołectwo w liczbach

Stan ludności sołectwa Gilowice na dzień 29.10.2015r. wynosi 1 501 mieszkańców.

Edukacja

Ze względu na małą liczbę dzieci w wieku szkolnym gilowickie dzieci uczęszczają do Szkoły Podstawowej we Frydku oraz do Gimnazjum w Miedźnej. Od września 1994 roku w Gilowicach istnieje Liceum Ogólnokształcące im. prof. Z. Religi, które jest jedną z 3 szkół średnich w Polsce położonych na wsi. O liceum w Gilowicach mówi się, że dla uczniów w tej szkole matura jest jak sprawdzian, tyle że łatwiejszy niż zwykle. Mimo, że to liceum, jako jedno z nielicznych, przyjmuje wszystkich chętnych uczniów, niezależnie od wyniku testów gimnazjalnych, daje gwarancję zdanej matury. I tak też było 2014 roku. Maturę pisemną ze wszystkich przedmiotów zdało aż 100% uczniów! Przy liceum działa nowoczesna hala sportowa o wymiarach olimpijskich, która jest miejscem wielu znakomitych imprez sportowych.

4 lutego 2013r. uruchomiona została nowa Filia Gminnego Przedszkola Publicznego „Bajka” we Frydku. Oddział zamiejscowy przedszkola mieści się w Domu Socjalnym w Gilowicach przy ul. Korfantego 70.

Kultura i sport

Przy Liceum Ogólnokształcącym im. prof. Z. Religi w Gilowicach działa Hala w Gilowicach, która została oddana do użytku w lutym 2002r. Jest bardzo nowoczesnym obiektem sportowym, przystosowanym również dla osób niepełnosprawnych (są podjazdy). Duża sala gimnastyczna ma wymiary 18x36m i wysokość 7m. Posiada trybunę dla widowni, stanowisko dla komentatora, cyfrową tablicę służącą do wyświetlania wyników i bogate zaplecze. Hala sportowa jest miejscem wielu znakomitych imprez sportowych.

Sołtys

Sołtysem sołectwa jest Jan Nowak,  kontakt telefoniczny: 519 347 294

Skład Rady Sołeckiej: http://bip.miedzna.pl/?a=211

Liceum Ogólnokształcące im. prof. Z. Religi w Gilowicach
Liceum Ogólnokształcące im. prof. Z. Religi w Gilowicach
Hala sportowa przy Liceum Ogólnokształcącym im. prof. Z. Religi w Gilowicach
Liceum oraz hala sportowa w Gilowicach
Projekt i wykonanie: Kompromis.NET