FRYDEK

FRYDEK

Położenie geograficzne

Frydek leży w północno-wschodniej części gminy Miedźna. Na północ od niej rozciąga się las wolski, za którym jest Międzyrzecze, należące do gminy Bojszowy. Tereny przylegające do wsi od południa i zachodu należą do Miedźnej. Wschodnim sąsiadem jest sołectwo Gilowice.

Rys historyczny

Przeglądając „Wykaz urzędowych nazw miejscowości w Polsce” stwierdzamy, że Frydek jest jedyną w kraju miejscowością o tej nazwie. Utworzono ją od niemieckiego imienia Siegfried. Do roku 1922 oraz w okresie okupacji hitlerowskiej miejscowość nosiła nazwę Siegfriedsorf / Wioska Zygfryda/ W niektórych XVIII wiecznych dokumentach dostrzegamy również uproszczoną formę tej nazwy. I tak na przykład w 1741 roku pojawia się Friedeck, z kolei w 1830r. Fridek.

/opracowanie: Z.Orlik/

Sołectwo w liczbach

Stan ludności sołectwa Frydek na dzień 29.10.2015r. wynosi 1 167 mieszkańców.

Edukacja

W sołectwie Frydek znajduje się:

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny

Gminne Przedszkole Publiczne "Bajka"

Kultura i sport

Frydek jest miejscowością nieustannie rozwijającą się. Z biegiem czasu wzrasta ilość społeczeństwa, którzy wybrali okolice frydeckie na miejsce zamieszkania ze względu na rozległe, bardzo atrakcyjne przyrodniczo tereny. Okoliczne lasy są doskonałym miejscem wypoczynku, dlatego też w każdy weekend można spotkać tam wielu rowerzystów i spacerowiczów. Ponadto przez Frydek przebiega Międzynarodowa Trasa Rowerowa GREENWAYS jak również Wiślana Trasa Rowerowa.

Sołtys

Sołtysem sołectwa jest Janusz Pławecki,  kontakt telefoniczny: 519 347 293

Skład Rady Sołeckiej: http://bip.miedzna.pl/?a=210

Fragment sołectwa Frydek z lotu ptaka
Szkoła Podstawowa im. S.Hadyny we Frydku
Plac zabaw przy Szkole Podstawowej im. S.Hadyny we Frydku
Gminne Przedszkole Publiczne "Bajka" we Frydku
Kościół p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Wszechświata we Frydku
Projekt i wykonanie: Kompromis.NET