Edukacja

Na terenie Gminy Miedźna funkcjonują następujące placówki oświatowe:

* Liceum Ogólnokształcące im. prof. Zbigniewa Religi w Gilowicach,

* Zespół Szkół w Woli,

* Zespół Szkół w Miedźnej,

* 3 gimnazja,

* 5 szkół podstawowych,

* 6 przedszkoli,

* Zespół "Kubusiowe Maluchy".

Sieć szkolno-przedszkolna przewiduje możliwość edukacji uczniów niepełnosprawnych dzięki oddziałom integracyjnym na poziomie przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum. Wszystkie szkoły i przedszkola dysponują znakomitą bazą dydaktyczno-lokalową. Uczniowie mogą uczestniczyć w dodatkowych pozaszkolnych zajęciach sportowych mając do dyspozycji krytą pływalnię, boiska i hale sportowe oraz świetlice.

LICEUM:

Liceum Ogólnokształcące im. prof. Zbigniewa Religi w Gilowicach

ul. Wojciecha Korfantego 38, 43-227 Gilowice

tel./fax /32/ 211-73-21

Dyrektor: mgr Barbara Foltyn

e-mail: logilowice@poczta.onet.pl

www.logilowice.republika.pl

 

ZESPOŁY SZKÓŁ, GIMNAZJA:

Zespół Szkół w Woli w skład którego wchodzi:

  • Technikum nr 1,
  • Gimnazjum nr 1 im. św. Jana Bosko

ul. Górnicza 47, 43-225 Wola

tel./fax /32/ 211-96-10

Dyrektor: mgr Teresa Koczor

e-mail: zsglwola@o2.pl

www.zswola.eu

 

Zespół Szkół w Miedźnej w skład którego wchodzi:

  • Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich
  • Gimnazjum im. Powstańców Śląskich

ul. Szkolna 24, 43-227 Miedźna

tel./fax: /32/ 211-31-89

Dyrektor: mgr Karina Bryja

e-mail: zswm@op.pl

 

Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. prof. Józefa Tischnera w Woli

ul. Przemysłowa 7, 43-225 Wola

tel./fax /32/ 211-83-27

Dyrektor: mgr Barbara Bandoła

e-mail: gimnazjum2wola@poczta.onet.pl

www.gimnazjum2wola.edu.pl

 

SZKOŁY PODSTAWOWE:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli

ul. Górnicza 47, 43-225 Wola

tel./fax /32/ 211-83-96

Dyrektor: mgr Grażyna Matyszkiewicz

e-mail: szkola_sp1@poczta.onet.pl

www.sp1wola.eu

 

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli

ul. Lipowa 3, 43-225 Wola

tel./fax 211-83-69

Dyrektor: mgr Sebastian Pyjas

e-mail: sp2wola@wp.pl

www.sp2wola.edupage.org

 

Szkoła Podstawowa im. St. Hadyny we Frydku

ul. Miodowa 17, 43-227 Frydek

tel./fax /32/ 211-62-29

Dyrektor: mgr Teresa Kłeczek

e-mail: spfrydek@wp.pl

www.spfrydek.edupage.org

 

Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Górze

ul. Pszczyńska 34, 43-227 Góra

tel./fax /32/ 211-71-29

Dyrektor: mgr Agnieszka Wojtala

e-mail: sp_gora@op.pl

www.spgora.cba.pl

 

PRZEDSZKOLA:

Gminne Przedszkole Publiczne nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima w Woli

ul. Brzozowa 5, 43-225 Wola

tel./fax /32/ 211-84-37

Dyrektor: mgr Elżbieta Lisowska

e-mail: gpplwola@naszeprzedszkole.org

www.gpp1wola.naszeprzedszkole.org

 

Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im. W. Chotomskiej w Woli

ul. Górnicza 47a, 43-225 Wola

tel./fax /32/ 211-82-06

Dyrektor: mgr Barbara Mosler

e-mail: p2wola@vp.pl

www.przedszkole2wola.edupage.org

 

Gminne Przedszkole Publiczne nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli

ul. Górnicza 47b, 43-225 Wola

tel./fax /32/ 211-96-22

Dyrektor: mgr Jarosława Kozaryszczuk

e-mail: gpp3wolakubus@wp.pl

www.kubusioweprzedszkole.edupage.org

 

Gminne Przedszkole Publiczne "Bajka" we Frydku

ul. Sportowa 2, 43-227 Frydek

tel./fax  /32/ 211-62-14

Dyrektor: Izabela Jędrzejewska

e-mail: gppfrydek@wp.pl

www.przedszkole-frydek.pl

Oddziały Zamiejscowe Gminnego Przedszkola Publicznego "Bajka" we Frydku

ul. Korfantego 70, 43-227 Gilowice, tel. 665-310-500

 

Gminne Publiczne Przedszkole im. Marii Kownackiej w Miedźnej

ul. Wiejska 101, 43-227 Miedźna

tel./fax /32/ 211-61-11

Dyrektor: mgr Bożena Morkisz

e-mail: gppmiedzna@onet.eu

www.przedszkole.miedzna.pl

Punkt Przedszkolny Gminnego Publicznego Przedszkola im. Marii Kownackiej w Miedźnej

ul. Szkolna 23, 43-227 Miedźna tel. 721 459 029

 

Gminne Przedszkole Publiczne im. J. Brzechwy w Górze

ul. Kręta 13, 43-227 Góra

tel./fax /32/ 211-71-20

Dyrektor: mgr Teresa Capek

e-mail: kaczka676@wp.pl

www.przedszkole-gora.pl

 

Zespół "Kubusiowe Maluchy"

/w skład którego wchodzi klub dziecięcy oraz żłobek/        

Ul. Górnicza 47b, 43-225 Wola

e-mail: kubusiowemaluchy@interia.pl

www.kubusiowemaluchy.pl

tel. 603 365 027

Dyrektor: mgr Dorota Olszewska

 

ZESPÓŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA GMINY MIEDŹNA

Prowadzi obsługę finansowo-księgową i administracyjną placówek oświatowych

działających na terenie gminy Miedźna.

ul. Poprzeczna 1, 43-225 Wola

tel. /32/ 211-63-54

tel. 601-091-666 - sekretariat
 
tel. 691-492-643 - realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
 
tel. 691-492-652- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Dyrektor: mgr Marianna Korkosz

e-mail: zoiw@miedzna.pl

www.zoiw.miedzna.pl

Liceum Ogólnokształcące im. prof. Zbigniewa Religi w Gilowicach
Zespół Szkół w Woli
Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ks. prof. Józefa Tischnera w Woli
Zespół Szkół w Miedźnej w skład którego wchodzi Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Miedźnej
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli
Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli
Szkoła Podstawowa im. St. Hadyny we Frydku
Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Górze
Zespół Szkół w Miedźnej w skład któego wchodzi Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Miedźnej
Gminne Przedszkole Publiczne nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima w Woli
Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im. W. Chotomskiej w Woli
Gminne Przedszkole Publiczne nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli
Gminne Przedszkole Publiczne "Bajka" we Frydku
Gminne Publiczne Przedszkole im. Marii Kownackiej w Miedźnej
Punkt Przedszkolny Gminnego Publicznego Przedszkola im. Marii Kownackiej w Miedźnej
Gminne Przedszkole Publiczne im. J. Brzechwy w Górze
Zespół "Kubusiowe Maluchy"  /w skład którego wchodzi klub dziecięcy oraz żłobek/
Projekt i wykonanie: Kompromis.NET