Uwaga Przedsiębiorco!

Wójt Gminy Miedźna informuje, że z dniem 1.07.2011r. wchodzi w życie Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG). W terminie od 1.07.do 31.12.2011r. Urząd Gminy jest zobowiązany przesłać do CEIDG rejestr ewidencji działalności gospodarczej prowadzony przez Wójta Gminy Miedźna.
W związku z powyższym zwracamy się do przedsiębiorców , którzy nie posiadają w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej nr Pesel, nr NIP, czy przedmiotu działalności gospodarczej określonego zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007) oraz tych , którzy posiadają więcej niż jeden wpis w ewidencji o zgłoszenie się do Urzędu Gminy celem zaktualizowania wpisu.
Aktualizacja danych można dokonać bezpłatnie w godzinach pracy Urzędu Gminy w biurze Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Projekt i wykonanie: Kompromis.NET