GÓRA

GÓRA

Położenie geograficzne

Góra zajmuje 968 ha powierzchni i jest zaraz po miejscowości Wola – najludniejszą miejscowością w gminie Miedźna. Od północy Góra sąsiaduje z Gilowicami i Frydkiem. Południową i wschodnią granicę wsi wytycza rzeka Wisła, która na tym odcinku mocno meandruje. Na jej prawym brzegu rozciąga się teren ziemi oświęcimskiej.

 

Rys historyczny

Analizując wykaz miejscowości w Polsce, natrafimy kilkadziesiąt razy na nazwę Góra, czasami w zestawieniu w przymiotnikowymi określeniami, np. Zielona Góra, Jelenia Góra, Sucha Góra. Są to nazwy rodzaju topograficznego, czyli takie, które utworzono od właściwości terenu. Kto jednak znajdzie się w pszczyńskiej Górze, na próżno będzie się rozglądać za górą, która usprawiedliwiłaby nazwę tutejszej miejscowości. Skąd więc ta nazwa? Otóż toponomastyka wyjaśnia nam, że na równinnych obszarach jakiekolwiek wyróżniające się w okolicy wzniesienie chętnie nazywano mianem góry, górki czy kępy. Tę ostatnią nazwę od stuleci utrzymuje na przykład jeden z zakątków Pszczyny. Niektórzy mieszkańcy Góry twierdzą, że nazwa ich wsi wzięła się od niepozornego wzniesienia, na którym stoi ich parafialny kościółek. Toponomastycy nie odrzucają takiej sugestii.

Sołectwo w liczbach

Stan ludności sołectwa Góra na dzień 29.10.2015r. wynosi 2 895 mieszkańców.

Edukacja

W sołectwie Góra znajduje się:

Szkoła Podstawowa im. J.Korczaka

Gminne Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy

Kultura i sport

Zwolennicy aktywnego wypoczynku mogą skorzystać z kompleksu rekreacyjno-sportowego: boiska sportowego z trybunami oraz placu zabaw dla dzieci. W tym miejscu swój koniec ma Lokalna Trasa Rowerowa, która biegnie do tego miejsca od Woli. W Górze prężnie działa Ludowy Klub Sportowy „Nadwiślan Góra”, który odnosi spore sukcesy. W sezonie piłkarskim 2009/2010 drużyna, pod wodzą trenera Bartłomieja Bobli, wywalczyła awans do IV Ligi Śląskiej (II grupy). Mistrzowską drużynę stanowili: Szymon Kwiatkowski, Rafał Korzec, Damian Kajor, Adam Mateja, Adam Słomka, Grzegorz Ulczak, Krystian Limańczyk, Rafał Janusik, Wojciech Morkisz, Bartłomiej Bobla, Jacek Kańtor, Jerzy Dadok, Jakub Rewaj, Sławomir Maławy, Szymon Dybeł, Paweł Stalmach, Paweł Firganek, Tomasz Pałka, Dawid Frąckowiak.

W historię wsi Góra od wielu lat wpisane jest Torfowisko Zapadź wraz z przyległymi stawami. Jest to unikatowy - na skalę regionu - obszar wodno-mokradłowy, który ze względu na swoje wyjątkowe cechy daje podstawy egzystencji  takim formom życia, jakich niewiele zachowało się w śląskim krajobrazie. Na terenie torfowiska znajdują się również cenne złoża borowin o potencjalnych możliwościach leczniczego wykorzystania. Jest to równocześnie obszar będący siedliskiem bardzo rzadkich, chronionych okazów roślin i zwierząt.

Sołtys

Sołtysem sołectwa jest Marian Libera,  kontakt telefoniczny: 519 347 299

Skład Rady Sołeckiej: http://bip.miedzna.pl/?a=209

Fragment sołectwa Góra z lotu ptaka
Zabytkowy Kościół Parafialny p.w. św. Barbary w Górze
Kościół p.w. św. Jana Pawła II w Górze
Boisko sportowe LKS Nadwiślan Góra
Boisko sportowe LKS Nadwiślan Góra
Torfowisko Zapadź
Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Górze
Plac zabaw przy Szkole Podstawowej im. J.Korczaka w Górze
Gminne Przedszkole Publiczne im. J. Brzechwy w Górze
Dom socjalny w Górze
Projekt i wykonanie: Kompromis.NET