GRZAWA

GRZAWA

Położenie geograficzne

Grzawa leży w Kotlinie Raciborsko-Oświęcimskiej, w dolinie Wisły. Jest to najmniejsze sołectwo w gminie Miedźna. Od strony północnej Grzawa graniczy z Miedźną. Wschodnim sąsiadem Grzawy jest Góra, zachodnim Rudawki, będące przysiółkiem Rudołtowic. Południową granicę wsi wyznacza rzeka Wisła, za którą leży Kaniów, sołectwo gminy Bestwina.

 

Rys historyczny

Grzawa jest jedyną w Polsce miejscowością o takiej nazwie. Gdyby w przyszłości jej pisownia nie przechodziła różnych przeinaczeń, dziś sołectwo zwałoby się zapewne Rdzawą.

Oto kilka przykładów, jak w dawnych czasach pisano nazwę sołectwa Grzawa:

- Rdzawa – rok 1563

- Grdzawa – rok 1444

- Rzawa – rok 1517

- Gzawa – rok 1536

- Grdziawa – rok 1636

Obecna pisownia nazwy tutejszej wsi utrwaliła się w XIX w. Obowiązywała również w okresie okupacji hitlerowskiej. Nie oznacza to jednak, że urzędy niemieckie nie próbowały jej zmienić. Dostrzec to można było chociażby w 1874r., w czasach Kulturkampfu. Ówczesny nadradca rejencji opolskiej proponował przemianować Grzawę na Grawę. Pomysłu tego nie zaakceptował starosta pszczyński von Winterfeld i dzięki temu Grzawa pozostała Grzawą.

/opracowanie: Z.Orlik/

Sołectwo w liczbach

Stan ludności sołectwa Grzawa na dzień 29.10.2015r. wynosi 480 mieszkańców.

Edukacja

Grzawa nie posiada na swoim terenie szkół ani przedszkola. Dzieci uczęszczają do szkół mieszczących się w pobliskim sołectwie Miedźna

Inne

W Grzawie mieści się Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ''Silesia-Med''S.A.-  Specjalistyczny Szpital, który od 1994r. oferuje szpitalne i ambulatoryjne świadczenia medyczne w oparciu o wysoko wykwalifikowaną kadrę lekarsko-pielęgniarską oraz o najnowsze techniki leczenia. Dysponuje również najnowocześniejszym, certyfikowanym sprzętem medycznym.

Sołtys

Sołtysem sołectwa jest Marcin Sosna, kontakt telefoniczny: 519 347 292

Skład Rady Sołeckiej: http://bip.miedzna.pl/?a=208

Grzawa z lotu ptaka
Zabytkowy Kościół Parafialny p.w. św. Jana Chrzciciela w Grzawie
Zabytkowy Kościół Parafialny p.w. św. Jana Chrzciciela w Grzawie
  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ''Silesia-Med''S.A. Szpital Specjalistyczny
Dom socjalny w Grzawie
Projekt i wykonanie: Kompromis.NET