Kierownictwo Urzędu Gminy Miedźna

WÓJT GMINY MIEDŹNA
mgr inż. Bogdan Taranowski
ul. Wiejska 131,
43-227 Miedźna, pok. nr 4
tel. /32/ 211-61-96
e-mail: wojt@miedzna.pl

Wójt Gminy przyjmuje mieszkańców w każdą środę od godz. 9.00 do godz. 11.00

SEKRETARZ GMINY MIEDŹNA
mgr Renata Łuniewska
ul. Wiejska 131,
43-227 Miedźna, pok. nr 5
tel. /32/ 211-61-60 wew. 18
e-mail: sekretarz@miedzna.pl

SKARBNIK GMINY MIEDŹNA
mgr Ewa Ligenza
ul. Wiejska 131,
43-227 Miedźna, pok. nr 8
tel. /32/ 211-61-10
e-mail: skarbnik@miedzna.pl

Projekt i wykonanie: Kompromis.NET