Ankieta - Konsultacje społeczne w ramach prac nad Strategią Rozwoju Gminy Miedźna na lata 2016 – 2023

Szanowni Państwo, w związku rozpoczęciem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Miedźna na lata 2016 – 2023 zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, której celem jest poznanie Państwa opinii na temat warunków życia i funkcjonowania w Gminie Miedźna z uwzględnieniem trzech aspektów takich jak:

  • mieszkańcy i kwestie społeczne,
  • gospodarka,
  • infrastruktura i środowisko.

Dzięki podsumowaniu wyników ankiety dowiemy się jakie są według Państwa jej dobre i złe strony. Poznamy również Wasze opinie w zakresie najważniejszych inwestycji, zadań oraz przedsięwzięć niezbędnych do zrealizowania w Gminie w latach 2016 – 2023. Pozyskane w ten sposób informacje pozwolą nam na opracowanie dokumentu wytyczającego kierunki rozwoju Gminy Miedźna zgodnie z Państwa oczekiwaniami. Mając na uwadze powyższe liczymy na owocną i konstruktywną współpracę jednocześnie informując, iż ankieta ma charakter anonimowy, a jej wyniki zostaną upublicznione wyłącznie w formie zbiorczej.

Przejdź do ankiety <<<------------

Projekt i wykonanie: Kompromis.NET