Zakończono remont drogi powiatowej - ul. Górnośląskiej w Gilowicach i Pszczyńskiej w Woli

27 października br. w Woli odbył się odbiór inwestycji - przebudowy ciągu komunikacyjnego drogi powiatowej - ul. Górnośląskiej w Gilowicach i Pszczyńskiej w Woli. Droga z Gilowic do Woli została przebudowana na odcinku 2,5 km. Na odcinku do skrzyżowania z ul. Międzyrzecką ma szerokość 6 m, natomiast do Kopalnianej - 7,5 m. Wykonawca - firma Drogród - zbudował też kanalizację deszczową, wyremontował 750 m chodników i wybudował 240 m nowych chodników. Na przebudowanym odcinku odnowiono siedem przejść dla pieszych - w tym dwa interaktywne, które zostały wyposażone w bezpieczne elementy ruchu drogowego - (na granicy Gilowic i Woli oraz przy gimnazjum w Woli).

W ramach inwestycji przebudowanych zostało także siedem skrzyżowań, w tym trzy typu skanalizowanego, utwardzono pobocza i wykonano nowe rowy. - Na odcinku leśnym rowy mają głębokość 1,5 m i słyszeliśmy głosy mieszkańców, że chcieliby tu zamontowania barier energochłonnych. Jednak takie bariery powinno się montować, gdy rowy mają głębokość 3,5 m. Nie ustawia się ich w miejscach, gdzie mogą powodować jeszcze większe zagrożenie - mówi Grzegorz Górka, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie.

Inwestycja kosztowała ponad 4 mln zł, z czego ok. 2 mln zł pochodzi z rządowego dofinansowania (tzw. „schetynówki”), ponad 1,6 mln z budżetu powiatu pszczyńskiego, a 400 tys. zł z budżetu gminy Miedźna.

 

Tak wyglądała droga z Gilowic do Woli przed przebudową

 

Tak wygląda droga po przebudowie

 

 

Powiat Pszczyna

Projekt i wykonanie: Kompromis.NET