Mobilny PSZOK na terenie gminy Miedźna w listopadzie

Wójt Gminy Miedźna uprzejmie informuje, że w miesiącu listopadzie br. w dniach:

1. Poniedziałek 02.11.2015r. w godz. 09.00 - 14.00 Frydek, na skrzyżowaniu ul. Miodowej i ul.
    Sportowej (koło Domu Socjalnego we Frydku)

2. Czwartek 05.11.2015r. w godz. 09.00 - 14.00 Gilowice, ul. W. Korfantego (przy Ochotniczej
    Straży Pożarnej w Gilowicach)

3. Wtorek 10.11.2015r. w godz. 12.00 - 17.00 Miedźna, ul. Wiejska (koło kościoła w Miedźnej)
 
4. Czwartek 12.11.2015r. w godz. 09.00 - 14.00 Miedźna, ul. Wiejska (koło kościoła w Miedźnej)
 
5. Poniedziałek 16.11.2015. w godz. 12.00 - 17.00 Grzawa, ul. Kościelna (koło kościoła w
    Grzawej)
 
6. Piątek 20.11.2015r. w godz. 09.00 - 14.00 Góra, na skrzyżowaniu ul. Topolowej i ul.
    Kościelnej (koło kościoła w Górze)
 
7. Wtorek 24.11.2015r. w godz. 12.00  - 17.00 Góra, ul. Parkowa (przy Ochotniczej Straży
    Pożarnej w Górze)
 
8. Sobota 28.11.2015r. w godz. 09.00 - 14.00 Wola, ul. Różana 25 (obok sklepu spożywczego)

9. Poniedziałek 30.11.2015r. w godz. 12.00 - 17.00 Wola, ul. Różana 25 (obok  sklepu
    spożywczego) - dodatkowy

na terenie gminy Miedźna dostępny będzie Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. W punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów mieszkańcy w ramach systemu gospodarki odpadami mogą bezpłatnie oddawać następujące frakcje odpadów:

  •     przeterminowane leki i chemikalia
  •     zużyte baterie i akumulatory
  •     zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
  •     mebel i inny sprzęt wielkogabarytowy
  •     zużyte opony z pojazdów osobowych i jednośladów
  •     odpady zbierane selektywnie
  •     odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe
  •     ulegające biodegradacji

Ponadto w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów mieszkańcy mogą pozbywać się również odpadów budowlanych i rozbiórkowych (gruz) – odpłatnie.

Projekt i wykonanie: Kompromis.NET