Zaproszenie na obrady XV sesji Rady Gminy Miedźna

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna zaprasza na obrady XV sesji Rady Gminy Miedźna, która odbędzie się w dniu 30 października 2015r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Miedźna.

Tematem obrad sesji będzie: „Podejmowanie uchwał”.

Porządek obrad sesji XV Rady Gminy Miedźna w dniu 30 października 2015r.:

1. Otwarcie XV sesji i stwierdzenie jej prawomocności

2. Ustalenie porządku obrad XV sesji

3. Przyjęcie protokołu z sesji XIV z dnia 5 października 2015r.

4. Interpelacje i zapytania radnych

5. Omówienie i podjęcie uchwał w sprawie:

  • Projekt A/15 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/21/2015 Rady GminyMiedźna z  dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2015-2020
  • Projekt B/15 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/22/2015 Rady Gminy Miedźna z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2015
  • Projekt C/15 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas oznaczony do 5 lat.

6. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych

7. Wolne wnioski

8. Zamknięcie obrad XV sesji

Projekt i wykonanie: Kompromis.NET