Zaproszenie do udziału w Jesiennych Zawodach Pływackich w Woli

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „GILUS’’ w Gilowicach oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli serdecznie zapraszają do udziału w Jesiennych Zawodach Pływackich, które odbędą się w sobotę, 7 listopada 2015r. /początek zawodów 8.30/ na krytej pływalni w Woli.

1. Podstawowe informacje

Długość basenu - 25 metrów
Ilość torów - 6
Pomiar czasu - ręczny
Temperatura wody - 27 °C

Adres do korespondencji:

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „GILUS’’ w Gilowicach, ul. Korfantego 38, 43-227 Miedźna, tel. kontaktowy kom.: 793691105, e-mail: muksgilus@op.pl

2. Uczestnictwo

 • W zawodach mają prawo startu zawodnicy: Urodzeni w roku: 2002 i starsi, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 i młodsi
 • Posiadający aktualne badania lekarskie, w przypadku braku badań muszą posiadać zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na start w zawodach
 • zgłoszeni do zawodów przez Klub.
 • Zawodnik ma prawo startu w trzech konkurencjach indywidualnych.
 • Zawody zostaną przeprowadzone seriami na czas.
 • Rozstawienie zawodników w poszczególnych seriach nastąpi na podstawie nadesłanych zgłoszeń.

Kategorie

I

II

III

IV

V

VI

 

rocznik

2008 młodsi

2007

2006

2005-2004

2003-2002

2001 i starsi

 

3. Program zawodów
 

Lp.

Dziewczęta

 

Lp.

Chłopcy

 

 

Rozgrzewka godz.: 8.00-8.20 grupa 2007, 2008 i młodsi

Otwarcie zawodów 8.25,  rozpoczęcie zawodów: 8.30

 

1

25 st. dowolnym

 

2

25 m st. dowolnym

 

3

25 m st. klasycznym

 

4

25 m st. klasycznym

 

5

25 m st. grzbietowym

 

6

25 m st. grzbietowym

 

Dekoracja najmłodszych

 

 

 

 

2001 i starsi

 

Rozgrzewka 10.00 -10.50  2006 , 2005-2004 , 2003-2002, 2001 i starsi

Rozpoczęcie zawodów 11.00

Przewidywane zakończenie zawodów godzina 14.30

7

50 m st. motylkowym

 

8

50 m st. motylkowym

 

9

50 m st. grzbietowym

 

10

50 m st. grzbietowym

 

11

50 m st. klasycznym

 

12

50 m st. klasycznym

 

13

50 m.st. dowolnym

 

14

50 m st. dowolnym

 

15

100zmiennym

 

16

100 zmiennym

 

17

200 m st. grzbietowym

 

18

200 m st. grzbietowym

 

Dekoracje zawodników odbywać się będą na bieżąco, pomiędzy poszczególnymi konkurencjami

Po zakończeniu zawodów dekoracja najlepszych drużyn i zawodników

 

               

Tor nr 6 jest torem jednokierunkowym, przeznaczonym również na skoki do wody.

Skoki do wody w innych miejscach są niedopuszczalne.

 

4. Zgłoszenie do zawodów

 • Zgłoszenie do zawodówdo pobrania na www.megatiming.pl, należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.11.2015 r.
 • Zgłoszenia do zawodów należy przesłać na adres e-mail: W.Szulc1@interia.pl
 • Wycofania w zgłoszeniu zawodników przyjmowane będą do dnia 04.11.2015r. bez ponoszenia opłaty startowej.
 • Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości zawodników. Łącznie organizator może przyjąć 250 zawodników spoza klubu MUKS ,,GILUS’’.
 • Liczy się kolejność zgłoszeń (pierwszeństwo przyjęcia mają zaproszone kluby).

5. Zasady finansowania

 • Koszty organizacyjne pokrywa organizator.
 • Koszty uczestnictwa pokrywają kluby - Opłata startowa wynosi 25 zł od zawodnika, płatne na konto klubu do dnia 04.11.2015r., po tym terminie opłata wynosi 35 zł od zawodnika.
 • Dane do przelewu: Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „GILUS’’ w Gilowicach ul. Korfantego 38, 43-227 Miedźna. Bank Spółdzielczy w Miedźnej 23 8446 0006 2001 0000 0635 0001 z dopiskiem ,,Zawody w Woli’’ klub…

Z opłaty startowej zwolnieni są zawodnicy MUKS GILUS GILOWICE, uczęszczający na zajęcia sekcyjne.

6. Nagrody

 • W kategoriach 2006, 2005-2004, 2003-2002, 2001 i starsi – za trzy pierwsze miejsca w każdej konkurencji zawodnicy otrzymają dyplomy i medale
 • W kategoriach 2007, 2008 i młodsi za trzy pierwsze miejsca zawodnicy otrzymają medale, ponad to sześć najlepszych zawodników otrzyma dyplomy
 • Trzy pierwsze zespoły w klasyfikacji punktowej zostaną nagrodzone pucharami
 • Najlepszy zawodnik i zawodniczka w kategorii OPEN za sumę dwóch startów wg. tabel wielobojowych otrzyma pamiątkową statuetkę.  I kategoria roczniki  2007 i młodsi, II kategoria roczniki 2006 i starsi

7. Sprawy różne

 • Za posiadanie ważnych badań lekarskich odpowiedzialność ponoszą kierownicy ekip. Zgłaszający klub zapewnia, że zgłoszeni do tych zawodów uczestnicy posiadają ważne badania lekarskie (karty zdrowia sportowca) oraz stosowne ubezpieczenie
 • Zawody będą przeprowadzone wg. przepisów FINA i PZP
 • W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny zawodów w porozumieniu z organizatorem
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunków zawodników w materiałach fotograficznych i filmowych z zawodów oraz w celach promocyjnych Zawodów.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo korekty programu czasowego zawodów
 • Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom
 • Zgłoszenie zawodników jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu

GOSiR

Projekt i wykonanie: Kompromis.NET