W powiecie pszczyńskim ruszą punkty bezpłatnej pomocy prawnej

Od 1 stycznia 2016 roku na terenie całej Polski rozpocznie funkcjonować system darmowej pomocy prawnej. Będzie to rezultat wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości, zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Łącznie utworzonych zostanie 1524 punkty na terenie całego kraju (minimum 2 w każdym powiecie). Ciężar organizacji punktów prawnych w terenie spoczywa na powiatach.

W powiecie pszczyńskim bezpłatna pomoc prawna udzielana będzie na terenie każdej gminy powiatu pszczyńskiego w pomieszczeniach nieodpłatnie udostępnionych na ten cel przez samorządy gminne: w Pszczynie oraz Pawłowicach - pięć dni w tygodniu, przez cztery godziny dziennie, w Suszu i Woli, trzy dni w tygodniu, a w Goczałkowicach-Zdroju i Kobiórze - dwa razy w tygodniu.

Część punktów prowadzona będzie przez adwokatów i radców prawnych wskazanych przez Okręgową Radę Adwokatów oraz Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych, a część przez organizacje pozarządowe, które zajmują się udzielaniem porad prawnych, na podstawie otwartych konkursów ofert. Konkursy dla organizacji pozarządowych w naszym powiecie ruszą początkiem listopada.

- Do 15 października podpisaliśmy porozumienia z wszystkimi gminami w zakresie udostępnienia lokali na prowadzenie bezpłatnej pomocy prawnej. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości na terenie naszego powiatu miały powstać cztery punkty porad prawnych, ale chcieliśmy, by porady były świadczone na terenie każdej gminy powiatu, by mieszkańcy mieli do tej pomocy łatwiejszy dostęp. I to się udało. W dwóch największych gminach bezpłatne porady udzielane będą pięć razy w tygodniu, natomiast w pozostałych - trzy lub dwa razy w tygodniu - mówi starosta pszczyński, Paweł Sadza i dodaje, że koszty wynagrodzeń oraz materiałów pomocniczych ponosić będzie powiat, który otrzyma dotację z budżetu państwa na ten cel.

Ustawa jasno precyzuje, kto darmową pomoc prawna będzie mógł otrzymać. Będą to:

 • osoby, które nie ukończyły 26. roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • osoby, które ukończyły 65. lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • prawa karnego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa ubezpieczeń społecznych,
 • prawa rodzinnego,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Wykaz lokali na terenie powiatu, w których od 1 stycznia 2016 r. udzielana będzie bezpłatna pomoc prawna:

 • Wola - lokal przy ul. Kopalnianej 6 (trzy razy w tygodniu)
 • Pszczyna - lokal w budynku przy ul. 3 Maja 15 (pięć razy w tygodniu)
 • Pawłowice - lokal w Centrum Kultury w Pawłowicach, ul. Zjednoczenia 67 (pięć razy w tygodniu)
 • Suszec - lokal przy ul. Ogrodowej 22a (trzy razy w tygodniu)
 • Kobiór - lokal przy ul. ul. Centralnej 57 (dwa razy w tygodniu)
 • Goczałkowice-Zdrój, lokal przy ul. Szkolnej 13 (dwa razy w tygodniu)

Powiat Pszczyna

Projekt i wykonanie: Kompromis.NET