Relacja z Gminnego Dnia Nauczyciela

Tegoroczny Gminny Dzień Nauczyciela odbył się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli w dniu 14.10.2015r. Pani dyrektor Grażyna Matyszkiewicz słowami „Kształtowanie ludzkich umysłów i serc to nie lada wyzwanie dla współczesnej edukacji” powitała zgromadzonych gości a w szczególności Pana Wójta Gminy Miedźna Bogdana Taranowskiego, Pana Przewodniczącego Rady Gminy – Stanisława Lubańskiego,  Panią Przewodniczącą Komisji Oświaty – Małgorzatę Antos,  Pana Primatora miasta Nova Dubnica –  Petera Marusineca, Zastępce Primatora miasta Nova Dubnica - Pavol Pažitka oraz wszystkich dyrektorów gminy Miedźna, nagrodzonych nauczycieli i pracowników oświaty. Wśród obecnych gości byli również koledzy i koleżanki ze Słowacji, pani dyrektor Základnej školy - Jana Kramárowa,  dyrektor Základnej školy Janka Kráľa  - Staňo Martin oraz menager i nauczyciele ze  Základnej školy w Novej Dubnicy.

Tegoroczne nagrody wójta otrzymali:

1. Izabela Jędrzejewska (Dyrektor Przedszkola we Frydku)
2. Barbara Mosler (Dyrektor Przedszkola nr 2 w Woli)
3. Urszula Ryszka (nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 2 w Woli)
4. Maria Siedlaczek (wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Woli)

Pozostali  goście –  nauczyciele i pracownicy oświaty otrzymali nagrody oraz  gratulacje i podziękowania za pracę od swoich dyrektorów. Cała uroczystość odbywała się przy występach dzieci ze szkół z gminy Miedźna.

Tego dnia pani dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Woli wspomniała o  Programie Erasmus + p.t. Na wędrówkę z liczbami. Celem projektu jest wzrost efektów kształcenia z edukacji matematycznej  w I i II etapie, podniesienie umiejętności kluczowych dzieci  na egzaminach, diagnozach zewnętrznych i konkursach.

Współpraca SP 1 w Woli z szkołą w Novej Dubnicy, to kontynuacja działań placówek  na rzecz innowacji i dobrych praktyk od 2012 roku jakie zapoczątkowało Comenius Regio. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, matematyki i przyrody wspólnie z koleżankami ze Słowacji  w czasie szkoleń poznają i wdrożą m.in.: metody nauczania matematyki wg. profesora Milana Hejnego  oraz sposoby uczenia dzieci przez zabawę zaproponowane przez znanych w Polsce pedagogów dr Małgorzatę Skurę i mgr Michała Lisickiego. Ponadto uczniowie obu  szkół będą uczestnikami Festiwalu Nauki zorganizowanym przez słowacką szkołę. Odbędą się również międzynarodowe spotkania projektowe, które mają na celu porównywanie wyników wdrożonych metod, dzielenie się doświadczeniem oraz planowanie kolejnych działań. Rezultatem projektu będzie m.in. publikacja dobrych praktyk w zakresie nauczania matematyki polskiej i słowackiej szkoły.

Na zakończenie spotkania pani dyrektor życzyła wszystkim gościom, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi,  wszelkiej pomyślności, zdrowia, radości z osiągnięć zawodowych oraz wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności i powodzenia w życiu osobistym.

„Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem jaki można dać dziecku – jest wykształcenie.”

Aleksandra Odrobińska
 


                                                              

 

               

 

 

 

Projekt i wykonanie: Kompromis.NET