Relacja z posiedzenia KOPI dotyczącego budowy drogi ekspresowej S1

30 kwietnia 2015r. w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych, na którym rozpatrzona została dokumentacja "Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe oraz materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji: Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła "Kosztowy II" w Mysłowicach do węzła "Suchy Potok" w Bielsku Białej, opracowanego w 2013r. i uzupełnionego o dodatkowy wariant "E" /hybrydowy/ wg. uzgodnionego z przedsiębiorstwami górniczymi schematu ideowego.

W spotkaniu uczestniczyli m.in.: marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa, poseł na Sejm RP Sławomir Kowalski, wójt gminy Miedźna Bogdan Taranowski, przedstawiciele samorządów gmin, przez które przechodzi trasa projektowanej drogi ekspresowej S1, przedstawiciele PG „Silesia” oraz KWK „Brzeszcze”.

Podczas spotkania, przedstawiciele inwestora, jak również projektanci KV Projekty Inżynieryjne i Architektoniczne sp. z o.o., szczegółowo omówili przebieg drogi S1 w wariancie "E" /hybrydowym/, jak również całość spraw, związanych z planowaną budową drogi ekspresowej.

Wszystko wskazuje na to, że przy takiej zgodzie, realizowany będzie wariant „E” /hybrydowy/. Samorządy zgodnie opowiedziały się  za tą wersją drogi, jest to również wariant preferowany przez katowicki oddział GDDKiA. W najbliższym czasie Komisja Oceny Projektów Inwestycyjnych powinna zarekomendować ten wariant centrali GDDKiA w Warszawie. Po pozytywnej ocenie KOPI złożony zostanie wniosek do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - informuje wójt gminy Bogdan Taranowski.

Projekt i wykonanie: Kompromis.NET