Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m-c kwietniu br.

Wójt Gminy Miedźna uprzejmie informuje, że w miesiącu kwietniu br. w dniach:

1. Środa 08.04.2015r.  w godz. 09.00 - 14.00,  Frydek, na skrzyżowaniu ul. Miodowej i ul.
    Sportowej (koło Domu Socjalnego we Frydku)

2. Piątek 10.04.2015r.  w godz. 09.00 - 14.00, Gilowice, ul. W. Korfantego (przy Ochotniczej
    Straży Pożarnej w Gilowicach)

3. Poniedziałek 13.04.2015r. w godz. 11.00 - 16.00, Miedźna, ul. Wiejska (koło kościoła w
    Miedźnej)

4. Sobota 18.04.2015r. w godz. 09.00 - 14.00, Miedźna, ul. Wiejska (koło kościoła w
    Miedźnej)

5. Poniedziałek 20.04.2015r. w godz. 11.00 - 16.00, Grzawa, ul. Kościelna (koła kościoła w
     Grzawej)

6. Czwartek  23.04.2015r. w godz. 09.00 - 14.00 Góra, na skrzyżowaniu ul. Topolowej i ul.
    Kościelnej (koła kościoła)

7. Poniedziałek 27.04.2015r. w godz. 11.00 - 16.00, Góra, ul. Parkowa (koła Ochotniczej
    Straży Pożarnej w Górze)

8. Czwartek  30.04.2015r. w godz. 09.00 - 14.00, Wola, ul. Różana 25 (obok sklepu
     spożywczego)

na terenie gminy Miedźna dostępny będzie Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

W punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów mieszkańcy w ramach systemu gospodarki odpadami mogą bezpłatnie oddawać następujące frakcje odpadów:

  • przeterminowane leki i chemikalia,
  • zużyte baterie i akumulatory,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • mebel i inny sprzęt wielkogabarytowy,
  • zużyte opony z pojazdów osobowych i jednośladów,
  • odpady zbierane selektywnie,
  • odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe, ulegające biodegradacji

Ponadto w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów mieszkańcy mogą pozbywać się również odpadów budowlanych i rozbiórkowych (gruz) oraz odpadów zielonych (trawa i liście) – odpłatnie.

Projekt i wykonanie: Kompromis.NET