Świadczenie usług doradczych w Punktach Konsultacyjnych KSU

Centrum Przedsiębiorczości CP sp. z o.o. z siedzibą w Woli od stycznia do sierpnia 2015r. w ramach Punktu Konsultacyjnego KSU świadczy usługi doradcze asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Klientem Punktu Konsultacyjnego KSU może zostać (mikro-, mały lub średni) przedsiębiorca bez względu na branżę, w której działa oraz formę prawną, w jakiej prowadzi działalność gospodarczą. Usługi mogą być świadczone również dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą, pod warunkiem, że po zarejestrowaniu działalności usługa będzie kontynuowana dla przedsiębiorcy w zakresie rozwoju firmy.

Usługa doradcza - asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej składa się z dwóch etapów:

  • Etap I: Diagnoza potrzeb biznesowych klienta.
  • Etap II: Wsparcie doradcze w zakresie rozwoju firmy w zidentyfikowanych na Etapie I obszarach i zgodnie z uzgodnioną z klientem ścieżką postępowania.

Usługi są świadczone w ramach pięciu modułów:

  • moduł I - Spełnianie wymogów formalno-prawnych
  • moduł II - Marketing przedsiębiorstwa
  • moduł III - Organizacja przedsiębiorstwa
  • moduł IV - Finanse przedsiębiorstwa
  • moduł V - Rejestracja działalności gospodarczej

Czas realizacji usługi dla każdego klienta jest szacowany przez konsultanta na podstawie specyfiki działalności klienta oraz problemów i potrzeb przedsiębiorstwa i podlega akceptacji klienta, z tym, że maksymalny czas trwania usługi obejmującej łącznie Etap I i Etap II dla każdego klienta wynosi 40 godz.

Usługi są dofinansowane do 90% kosztów usługi, stanowiąc pomoc de minimis dla przedsiębiorcy, 10% stanowi wkład własny przedsiębiorcy.

Usługi są realizowane zgodnie ze "Standardem świadczenia usługi doradczej - asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej" opracowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (agencję rządową) i świadczone w ramach Krajowego Systemu Usług dla MSP.

Projekt jest realizowany w okresie od 7 stycznia 2015r. do 31 sierpnia 2015r. w zakresie projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops” w ramach Poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

Więcej informacji:

  • Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. Ul. Kopalniana 6, 43-225 Wola tel./32/ 211 91 77 www.cpsa.com.pl

   

CP Sp. z o.o.

 

Projekt i wykonanie: Kompromis.NET