Informacja Wójta Gminy Miedźna w sprawie drogi ekspresowej S1

Wójt Gminy Miedźna informuje, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach pismem GDDKiA-O/KA-P2/tg/S-1/41/2200/13 z dnia 2.10.2013r. zwróciła się z prośbą o zaopiniowanie orientacyjnego przebiegu wariantu hybrydowego drogi ekspresowej S1 przez teren gminy Miedźna.

Przebieg proponowanego nowego wariantu hybrydowego - ilustruje załączona poniżej mapa.

W odpowiedzi na przedstawioną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach propozycję nowego przebiegu drogi ekspresowej S1 Wójt Gminy Miedźna wyraził swoje stanowisko w piśmie UiA.670.2.3.2013 z dnia 31.10.2013r. /treść pisma publikujemy poniżej/.

 

ZałącznikWielkość
Pismo UiA.670.2.3.2013.pdf1.37 MB
Projekt i wykonanie: Kompromis.NET