Propozycja PG Silesia w sprawie przebiegu wariantu drogi ekspresowej S1

Wójt  Gminy Miedźna informuje, że PG Silesia jest w trakcie opracowywania propozycji nowego przebiegu kontrowersyjnego odcinka budowy drogi ekspresowej S1.

Proponowany wariant miałby przebiegać tylko przez część gminy Miedźna m.in. w rejonie ulic: Międzyrzeckiej oraz Starorzecznej /tzw. Żabówki/  w  miejscowości  Wola  i nie wiązałby się z  koniecznością  wyburzeń  domów.

W lipcu br. opracowywany wariant ma zostać zaprezentowany przez PG Silesia - Ministrowi Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomirowi Nowakowi.

Jeżeli proponowany wariant zostanie zaakceptowany przez inwestora, w dalszej części podlegał będzie konsultacjom społecznym z mieszkańcami.

Dokładny przebieg opracowywanej przez PG Silesia propozycji nowego przebiegu drogi ekspresowej S1 ilustruje zamieszczony poniżej załącznik mapowy.

ZałącznikWielkość
Proponowany wariant PGS-s1.pdf7.02 MB
Projekt i wykonanie: Kompromis.NET