Kolejne spotkania w sprawie drogi ekspresowej S1

15 kwietnia br. w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach odbyło się spotkanie z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska - Bernardem Błaszczykiem. Tematem była sprawa przebiegu drogi ekspresowej S1. W spotkaniu uczestniczyli:Poseł na Sejm RP Mirosława Nykiel,Wójt Gminy Miedźna Bogdan Taranowski, przedstawiciele Stowarzyszenia "Meritum": Jan Słoninka i Stefan Michalik. Podczas spotkania Wójt Gminy Bogdan Taranowski wręczył Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska Bernardowi Błaszczykowi - listę 4 145 podpisów osób popierających apel w sprawie zdecydowanego sprzeciwu odnośnie wyboru i realizacji wariantu "A" /tj. przez gminę Miedźna/ wraz z kompletem stanowisk gminy Miedźna oraz ościennych gmin i powiatów, wyrażone w formie uchwał organów stanowiących. Na zakończenie wizyty Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska Bernard Błaszczyk wyjaśnił uczestnikom spotkania procedurę wydania decyzji środowiskowej. Tego samego dnia, tuż po zakończeniu spotkania w RDOŚ odbyło się spotkanie przedstawicieli gminy Miedźna z Dyrektorem oddziału GDDKiA w Katowicach - Ewą Tomala Borucką, która potwierdziła, że na chwilę obecną największe szanse wyboru mają warianty: "A" i "C". Kolejnym etapem będzie zwołanie w siedzibie GDDKiA w Warszawie - Komisja Oceny Projektów Inwestycyjnych, któremu przedstawione zostaną cztery warianty. Następnie wybrany zostanie jeden wariant, na który zostanie złożony wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach o wydanie decyzji środowiskowej.

 

 

 

Projekt i wykonanie: Kompromis.NET