Projekt „Śląskie - w stronę Słońca” - aktualizacja

Centrum Przedsiębiorczości S.A. w Woli rozpoczął realizację projektu „Śląskie! – w stronę Słońca współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 8.1.1. Okres realizacji projektu od 1 kwietnia 2013r. do 31 marca 2014r. Projekt jest skierowany do pracowników, właścicieli, współwłaścicieli mikro i małych przedsiębiorstw zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji w zakresie instalacji i eksploatacji urządzeń Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), do zastosowań w gospodarstwach domowych, w tym kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła.

Udział w projekcie jest bezpłatny, objęty pomocą publiczną dla przedsiębiorstw w ramach pomocy de minimis.

W ramach projektu zrealizowany będzie cykl szkoleń teoretycznych i praktycznych z zakresu systemów grzewczych i elektrycznych opartych na OZE w tym:

1.Pozyskiwanie energii słonecznej.

2.Kolektory słoneczne – budowa, zasada działania.

3.Pompy ciepła ze źródłem powietrze/ziemia.

4.Systemy i układy hydrauliczne do centralnego ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej współpracujące z kolektorami słonecznymi i pompami ciepła.

5.Energetyka słoneczna – fotowoltaika.

6.Energetyka wiatrowa.

7.Przetworniki prądowe, akumulatory, odbiorniki energii.

8.Sprawność urządzeń opartych o OZE i efektywność ekonomiczna.

9.Źródła finansowania inwestycji opartych o OZE.

10.Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii – planowana zmiana regulacji prawnych.

Szkolenia składać się będą z:

- 4 dniowych zajęć teoretycznych (8 godzin w grupach 15 osobowych) oraz - 3 dniowych zajęć praktycznych (8 godzin w grupach 5 osobowych).

Okres realizacji szkoleń od maja 2013r. do marca 2014r. w 6 grupach szkoleniowych, zlokalizowanych na terenie śląska, w zależności od usytuowania chętnych przedsiębiorstw. Wśród przykładowych miejscowości w których mogą odbywać się szkolenia są: Bielsko-Biała, Pszczyna/Wola, Dąbrowa Górnicza, Katowice, Żory oraz Częstochowa. Dopuszcza się możliwość organizacji szkoleń w innych lokalizacjach, w przypadku zebrania kompletnej grupy szkoleniowej.

Cykl szkoleniowy dla grupy będzie trwał około 2 miesięcy tj. średnio 1 raz w tygodniu. Do ustalenia dni tygodnia lub w weekendy. Uczestnik otrzyma zaświadczenie MEN udziału w szkoleniu. Realizacja projektu związana jest z przygotowywaną w Sejmie Ustawą o Odnawialnych Źródłach Energii oraz uruchomieniem funduszy strukturalnych na małe inwestycje oparte o OZE w latach 2014-2020, co wykreuje nowy rynek usług w Polsce. Szkolenia planowane w projekcie mogą być zatem bazą do przygotowania nowych kadr w zakresie usług instalacji opartych na OZE. Warunki uczestnictwa: mikro lub małe przedsiębiorstwa, mające jednostkę organizacyjną na terenie województwa śląskiego, ich pracownicy, właściciele, współwłaściciele. Wsparcie jest kierowane głównie do przedsiębiorstw świadczących usługi instalatorskie w zakresie instalacji hydraulicznych, grzewczych i elektrycznych w budownictwie mieszkaniowym.

Rekrutacja do projektu rozpoczęła się 2 kwietnia i będzie trwała w sposób ciągły do zebrania się 6 grup szkoleniowych max do 31.12.2013r.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Szczegółowe informacje o projekcie: Centrum Przedsiębiorczości S.A. ul. Kopalniana 6 43-225 Wola / koło Pszczyny tel. /32/ 211 81 80 lub /32/ 211 91 77 e-mail: n.lukasek@cpsa.com.pl, k.rozmus@cpsa.com.pl www.cpsa.com.pl

Źródło: CP SA. Wola

Projekt „Śląskie - w stronę Słońca” - aktualizacja
Projekt „Śląskie - w stronę Słońca” - aktualizacja
Projekt „Śląskie - w stronę Słońca” - aktualizacja
Projekt i wykonanie: Kompromis.NET