Spotkanie w siedzibie PG Silesia w temacie drogi ekspresowej S1

W dniu 21 marca 2013r. w siedzibie PG Silesia w Czechowicach Dziedzicach, Wójt Gminy Miedźna Bogdan Taranowski, na zaproszenie Prezesa Zarządu PG Silesia Michala Heřmana, wziął udział w spotkaniu dotyczącym planowanego przebiegu drogi ekspresowej S1. W spotkaniu uczestniczyli także: Starosta Bielski Andrzej Płonka, Burmistrz Czechowic Dziedzic Marian Błachut wraz z zastępcą Pawłem Mrowiec, Wójt Gminy Bestwina Artur Beniowski, członkowie zarządu PG Silesia, kierownictwo PG Silesia.

Podczas spotkania członkowie zarządu PG Silesia przedstawili wszystkim zaproszonym gościom negatywne skutki przebiegu drogi ekspresowej w wariancie "A" dla działalności eksploatacyjnej kopalni Silesia.
Obecni na spotkaniu przedstawiciele samorządów również wyrazili swoje stanowiska w sprawie przebiegu drogi ekspresowej S1.

W trakcie spotkania Wójt Gminy Miedźna omówił negatywne aspekty wyboru wariantu "A", wyrażając poparcie dla wariantu "C".Poinformował także o identycznym stanowisku władz: powiatu pszczyńskiego, bieruńsko-lędzińskiego, jak również gminy Bojszowy.

W związku z przedstawionymi argumentami Starosta Bielski, Burmistrz Czechowic Dziedzic oraz Wójt Gminy Bestwina, mając na uwadze współpracę z samorządami, a także z PG Silesia, jednogłośnie zadeklarowali sprzeciw wobec wyboru wariantu "A" przebiegającego przez Gminę Miedźna oraz poparcie dla realizacji przebiegu drogi w wariancie "C".

W pierwszej połowie miesiąca kwietnia br. planowane jest kolejne spotkanie, w trakcie którego podpisane zostanie wspólne stanowisko włodarzy wszystkich gmin i powiatów położonych na trasie przebiegu drogi ekspresowej w wariancie "A". Stanowisko wyrażało będzie poparcie wariantu C przy zdecydowanym sprzeciwie wobec budowy drogi ekspresowej S-1 w wariancie "A".

O postępie kolejnych działań będziemy informować Państwa na bieżąco.

Projekt i wykonanie: Kompromis.NET