Spotkanie z Ministrem Sławomirem Nowakiem w temacie drogi ekspresowej S1

W dniu 20 marca 2013r. w siedzibie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie odbyło się spotkanie zorganizowanie przez Posła na Sejm RP p. Mirosławę Nykiel z Ministrem Transportu, Budownictwa, Gospodarki Morskiej p. Sławomirem Nowakiem.

Tematem spotkania był przebieg drogi ekspresowej S1 na odcinku od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku – Białej”. W spotkaniu udział wzięli: Mirosława Nykiel – Poseł na Sejm RP, Bogdan Taranowski - Wójt Gminy Miedźna, Stanisław Karbowy – Przewodniczący Rady Gminy Miedźna, Stanisław Lubański – zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Miedźna, Jan Słoninka i Stefan Michalik – Przedstawiciele Stowarzyszenia Meritum.

Przedstawiciele Gminy Miedźna szczegółowo przedstawili negatywne uwarunkowania dla planowanego wariantowego przebiegu drogi ekspresowej S1 na odcinku od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku – Białej” w wariancie A, przebiegającym przez Gminę Miedźna. Poinformowano także, że przebieg trasy przez gminę Miedźna w wariancie A wzbudza zdecydowany sprzeciw mieszkańców oraz władz gminy
o czym świadczy liczna obecność i rosnąca determinacja, wyrażana na spotkaniach konsultacyjnych oraz spotkaniach z mieszkańcami.

Podczas spotkania Wójt Gminy Miedźna Bogdan Taranowski, wręczył p. Ministrowi listę 4 145 podpisów osób popierających apel w sprawie zdecydowanego sprzeciwu odnośnie wyboru i realizacji wariantu „A” wraz z kompletem stanowisk Gminy Miedźna oraz ościennych Gmin i Powiatów wyrażone w formie uchwał organów stanowiących.

W trakcie spotkania przypomniano zapewnienia poprzedniego Ministra p. Cezarego Grabarczyka, iż droga ekspresowa S1 nie będzie przechodziła przez Gminę Miedźna.

Na zakończenie spotkania p. Minister Nowak, potwierdził chęć podtrzymania wcześniej składanych deklaracji, jak również zadeklarował poparcie dla wyboru wariantu, który będzie budził najmniejsze emocje społeczne, jak również międzynarodowe.

Projekt i wykonanie: Kompromis.NET