Elektroniczna skrzynka podawcza - ePUAP

 W związku z nowelizacją ustawy o informatyzacji działalności podmiotów wykonujących zadania publiczne udostępniono klientom Urzędu możliwość skorzystania z formularzy elektronicznych na platformie ePUAP: Urząd Gminy Miedźna Skargi, wnioski, zapytania do urzędu  

Projekt i wykonanie: Kompromis.NET