Archiwalna strona internetowa

Urzędu Gminy Miedźna
 

Z przyczyn technicznych niektóre elementy strony takie jak np. wyszukiwarka mogą nie działać właściwie.

Szanowni Państwo, w związku rozpoczęciem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Miedźna na lata 2016 – 2023 zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, której celem jest poznanie Państwa opinii na temat warunków życia i funkcjonowania w Gminie Miedźna z uwzględnieniem trzech aspektów takich jak:

W związku z realizacją przez gminę Miedźna projektu  Równe szanse – eInclusion  Gminie Miedźna w latach 2013-2014” „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miedźna” współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, zwracam się z prośbą o złożenie Państwa oferty cenowej na „Przeprowadzenie szkoleń z podstawowej obsługi komputera oraz Internetu i poczty elektronicznej”.

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro.

27 października br. w sali Domu Socjalnego w Grzawie stawiły się 6-osobowe drużyny klas II z wszystkich szkół podstawowych gminy Miedźna gotowe na pierwszą edycję konkursu poświęconego tematowi gospodarki odpadami pt.: „Mamy rady na odpady”. Dzieci do wspólnej zabawy i nauki zaprosili - Wójt Gminy Miedźna oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Miedźnej z/s w Grzawie.

Dzieci musiały wykonać 10 różnych zadań. Każde z nich wymagało innej umiejętności, ale dzieci poradziły sobie znakomicie, prezentując przed zaproszonymi gośćmi i nauczycielami wiedzę, talenty muzyczne, wokalne, konstruktorskie, a nawet sprawność fizyczną. Za każde poprawnie rozwiązane zadanie pani Czystosława przydzielała dzieciom, zakrętkowe ekopunkty.

27 października br. w Woli odbył się odbiór inwestycji - przebudowy ciągu komunikacyjnego drogi powiatowej - ul. Górnośląskiej w Gilowicach i Pszczyńskiej w Woli. Droga z Gilowic do Woli została przebudowana na odcinku 2,5 km. Na odcinku do skrzyżowania z ul. Międzyrzecką ma szerokość 6 m, natomiast do Kopalnianej - 7,5 m. Wykonawca - firma Drogród - zbudował też kanalizację deszczową, wyremontował 750 m chodników i wybudował 240 m nowych chodników. Na przebudowanym odcinku odnowiono siedem przejść dla pieszych - w tym dwa interaktywne, które zostały wyposażone w bezpieczne elementy ruchu drogowego - (na granicy Gilowic i Woli oraz przy gimnazjum w Woli).

Wójt Gminy Miedźna uprzejmie informuje, że w miesiącu listopadzie br. w dniach:

1. Poniedziałek 02.11.2015r. w godz. 09.00 - 14.00 Frydek, na skrzyżowaniu ul. Miodowej i ul.
    Sportowej (koło Domu Socjalnego we Frydku)

2. Czwartek 05.11.2015r. w godz. 09.00 - 14.00 Gilowice, ul. W. Korfantego (przy Ochotniczej
    Straży Pożarnej w Gilowicach)

3. Wtorek 10.11.2015r. w godz. 12.00 - 17.00 Miedźna, ul. Wiejska (koło kościoła w Miedźnej)
 
4. Czwartek 12.11.2015r. w godz. 09.00 - 14.00 Miedźna, ul. Wiejska (koło kościoła w Miedźnej)
 
5. Poniedziałek 16.11.2015. w godz. 12.00 - 17.00 Grzawa, ul. Kościelna (koło kościoła w
    Grzawej)
 
6. Piątek 20.11.2015r. w godz. 09.00 - 14.00 Góra, na skrzyżowaniu ul. Topolowej i ul.
    Kościelnej (koło kościoła w Górze)
 

Miło nam poinformować, że dzieci trenujące w GKS "Piast" Wola, kolejny raz stanęły na wysokości zadania i godnie zaprezentowały się na Pucharze Śląska Dzieci w Zapasach /styl wolny/, który odbył się 24 października 2015r. w Tychach, jednocześnie z wielką dumą promując nasz region.

Wyniki zawodniczek i zawodników:

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna zaprasza na obrady XV sesji Rady Gminy Miedźna, która odbędzie się w dniu 30 października 2015r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Miedźna.

Tematem obrad sesji będzie: „Podejmowanie uchwał”.

Porządek obrad sesji XV Rady Gminy Miedźna w dniu 30 października 2015r.:

1. Otwarcie XV sesji i stwierdzenie jej prawomocności

2. Ustalenie porządku obrad XV sesji

3. Przyjęcie protokołu z sesji XIV z dnia 5 października 2015r.

4. Interpelacje i zapytania radnych

5. Omówienie i podjęcie uchwał w sprawie:

W dniu 16 października 2015r. w Uniwersytecie Warszawskim, tegoroczny absolwent Gimnazjum nr 1 im. św. Jana Bosko w Zespole Szkół w Woli - Kacper Murański odebrał z rąk Pani Minister Joanny Kluzik–Rostkowskiej stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia sportowe w pływaniu w roku szkolnym 2014/2015.

Kacper Murański znalazł się w zacnym gronie 33 wyróżnionych gimnazjalistów i licealistów w województwie śląskim.

Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania uzyskać może uczeń szkoły za wybitne osiągnięcia edukacyjne, w tym także za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Gratulujemy!

ZS Wola

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „GILUS’’ w Gilowicach oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli serdecznie zapraszają do udziału w Jesiennych Zawodach Pływackich, które odbędą się w sobotę, 7 listopada 2015r. /początek zawodów 8.30/ na krytej pływalni w Woli.

1. Podstawowe informacje

Długość basenu - 25 metrów
Ilość torów - 6
Pomiar czasu - ręczny
Temperatura wody - 27 °C

Adres do korespondencji:

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „GILUS’’ w Gilowicach, ul. Korfantego 38, 43-227 Miedźna, tel. kontaktowy kom.: 793691105, e-mail: muksgilus@op.pl

2. Uczestnictwo

„Podróże małe i duże” to tytuł wystawy fotograficznej i temat spotkania z Anną Wiewiórą, które odbyło się 21 października 2015r. w bibliotece Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli. Anna Wiewióra to absolwentka naszego gimnazjum. Studiuje, podróżuje i amatorsko fotografuje. Zadebiutowała wystawą fotografii w Galerii Wzgórze, w Bielsku-Białej, której wernisaż miał miejsce 17 lipca br. w gimnazjalnej bibliotece, we współpracy z p. Teresą Hochuł, został zorganizowany wernisaż wystawy „Podróże małe i duże” i miał miejsce podczas II Jesiennego Pikniku Rodzinnego. Natomiast 21 października, w środę, Anna Wiewióra spotkała się z uczniami, aby opowiedzieć o wyprawach do Libanu, Irlandii Północnej i Słowenii, pokazać film i zdjęcia. Mówiła o swoich doświadczeniach, poznanych ludziach i egzotyce odwiedzonych miejsc. Podkreśliła, że aby wyruszyć w świat, nie trzeba mieć dużo pieniędzy.

Od 1 stycznia 2016 roku na terenie całej Polski rozpocznie funkcjonować system darmowej pomocy prawnej. Będzie to rezultat wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości, zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Łącznie utworzonych zostanie 1524 punkty na terenie całego kraju (minimum 2 w każdym powiecie). Ciężar organizacji punktów prawnych w terenie spoczywa na powiatach.

W powiecie pszczyńskim bezpłatna pomoc prawna udzielana będzie na terenie każdej gminy powiatu pszczyńskiego w pomieszczeniach nieodpłatnie udostępnionych na ten cel przez samorządy gminne: w Pszczynie oraz Pawłowicach - pięć dni w tygodniu, przez cztery godziny dziennie, w Suszu i Woli, trzy dni w tygodniu, a w Goczałkowicach-Zdroju i Kobiórze - dwa razy w tygodniu.

Zespół Szkół w Miedźnej po raz pierwszy włączył się w obchody  Europejskiego Tygodnia  Kodowania (Codeweek), który rozpoczął się  11.10.2015. Obchodom towarzyszyło motto: „Każdy powinien uczyć się programowania… ponieważ to uczy w jaki sposób myśleć” /Steve Jobs/.

Rozpoczęcie obyło się przed całą społeczność szkolną. Uczniowie z klasy III a gimnazjum Tymoteusz  Mika i Krzysztof Boryczka przedstawili w kilku słowach jak ważna w dzisiejszym świecie jest umiejętność programowania, przybliżyli także kilka pojęć związanych z tym działem informatyki. Pani dyrektor Karina Bryja podkreśliła, że zawód informatyka i programisty jest w dzisiejszych czasach bardzo poszukiwany i ceniony oraz wygłosiła słynną formułę: "Europejski Tydzień Kodowania w naszej szkole uważam za otwarty". 

Tegoroczny Gminny Dzień Nauczyciela odbył się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bronisława Malinowskiego w Woli w dniu 14.10.2015r. Pani dyrektor Grażyna Matyszkiewicz słowami „Kształtowanie ludzkich umysłów i serc to nie lada wyzwanie dla współczesnej edukacji” powitała zgromadzonych gości a w szczególności Pana Wójta Gminy Miedźna Bogdana Taranowskiego, Pana Przewodniczącego Rady Gminy – Stanisława Lubańskiego,  Panią Przewodniczącą Komisji Oświaty – Małgorzatę Antos,  Pana Primatora miasta Nova Dubnica –  Petera Marusineca, Zastępce Primatora miasta Nova Dubnica - Pavol Pažitka oraz wszystkich dyrektorów gminy Miedźna, nagrodzonych nauczycieli i pracowników oświaty.

Galeria zdjęć

Gmina Miedźna newsletter

Bądź na bieżąco!

Subskrybuje zawartość

 

Projekt i wykonanie: Kompromis.NET